Преподобный феодор сикеот

Канон святому преподобному Феодору Сикеоту, епископу Анастасиупольскому

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Наста́вльшемꙋ дре́вле і҆и҃лѧ бѣжа́щаго ѿ рабо́ты фараѡ́новы, и҆ въ пꙋсты́ни пита́вшемꙋ, пои́мъ и҆зба́вителю бг҃ꙋ на́шемꙋ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бг҃осїѧ́ннꙋю тѧ̀ ѕвѣздꙋ̀, мы́сленное со́лнце, тве́рди, премꙋ́дре, цр҃ко́внѣй показа̀, лꙋчы̀ чꙋде́съ и҆спꙋща́юща всегда̀, и҆ страсте́й мглꙋ̀ потреблѧ́юща.

Ѡ҆ ма́тернихъ тѧ̀ ложе́снъ творе́цъ, преподо́бне, ꙗ҆́коже і҆еремі́ю пе́рвѣе ѡ҆свѧ́щъ, содѣ́ла сосꙋ́дъ дх҃а бл҃гопотре́бенъ, дꙋ́хи ѿгонѧ́ща лꙋка̑выѧ, ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре.

По́томъ воздержа́нїѧ пла́мень страсте́й погаси́лъ є҆сѝ, и҆ ѡ҆дожде́нїемъ моли́твъ стрꙋи̑ чꙋде́съ и҆сточи́лъ є҆сѝ, болѣ́зней разжже́нїе, прпⷣбне, погаша́ющѧ ꙗ҆́вѣ, ѳео́дѡре.

Бг҃оро́диченъ: Невоздѣ́ланный гро́здъ ѿ твоеѧ̀ ᲂу҆тро́бы процвѣтѐ, дв҃о мт҃и, сла́дость и҆сточа́ѧ ѡ҆ставле́нїѧ, и҆ весе́лїе безсме́ртно, чⷭ҇таѧ, ѿ пїѧ́нства лю́тыхъ ѡ҆б̾юродѣ́вшымъ.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Оу҆твержда́ѧй гро́мъ, и҆ созида́ѧй дꙋ́хъ, ᲂу҆твердѝ менѐ, гдⷭ҇и, да тѧ̀ пою̀ и҆́стиннѡ, и҆ творю̀ во́лю твою̀: ꙗ҆́кѡ нѣ́сть свѧ́тъ, ꙗ҆́кѡ ты̀, бж҃е на́шъ.

Обратите внимание

Ꙗ҆́кѡ чꙋ́дно житїѐ твоѐ, бг҃омꙋ́дре, ꙗ҆́кѡ стра̑шна чꙋдеса̀, ꙗ҆́кѡ высо́ко твоѐ є҆́же къ бг҃ꙋ и҆ присвое́нїе, и҆ манове́нїе, и҆ неꙋкло́нно восхожде́нїе, всесла́вне ѳео́дѡре.

Стремле́нїе страсте́й возрази́лъ є҆сѝ, пребл҃же́нне, болѣ́зненными ѿда̑нїи, и҆ де́мѡнѡвъ лꙋка̑ваѧ потреби́лъ є҆сѝ ловлє́нїѧ, прест҃а́гѡ дх҃а крѣ́постїю, ѳео́дѡре.

И҆́же къ честнѣ́й притека́юще ра́цѣ твое́й, ѿ сеѧ̀ почерпа́емъ и҆сцѣле́нїй сокрѡ́вища, и҆ чꙋде́съ пꙋчи̑ны, и҆ да́ръ незави́стный, пою́ще тѧ̀, ѳео́дѡре.

Бг҃оро́диченъ: Зако́ни є҆стества̀ въ тебѣ̀, дв҃о, ѡ҆бновлѧ́ютсѧ: ражда́еши бо па́че є҆стества̀ содѣ́телѧ, па́че сло́ва влⷣкꙋ. є҆го́же прилѣ́жнѡ молѝ, спастѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Сѣда́ленъ:

Ѿ бг҃а тезоимени́тъ да́ръ да́нъ бы́въ человѣ́кѡмъ, на и҆збавле́нїе болѣ́зней мно́гихъ, вели̑ка и҆ ᲂу҆жа̑сна сотвори́лъ є҆сѝ чꙋдеса̀, ꙗ҆́зю всѧ́кꙋ и҆ недꙋ́гъ и҆сцѣлѧ́ѧ, и҆ де́мѡнѡвъ полкѝ ѿгонѧ́ѧ сло́вомъ. тѣ́мже и҆ досто́йнѡ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь ᲂу҆па́съ, є҆диножи́тель а҆пⷭ҇лѡвъ бы́лъ є҆сѝ, ст҃и́телю ѳео́дѡре. молѝ хрⷭ҇та̀ бг҃а, грѣхѡ́въ ѡ҆ставле́нїе дарова́ти чтꙋ́щымъ любо́вїю свѧтꙋ́ю па́мѧть твою̀.

Бг҃оро́диченъ: Въ напа̑сти многоплетє́нныѧ впа́дъ ѿ вра̑гъ ви́димыхъ и҆ неви́димыхъ, бꙋ́рею ѡ҆держи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́нїй мои́хъ, и҆ ꙗ҆́кѡ къ те́пломꙋ застꙋпле́нїю и҆ покро́вꙋ моемꙋ̀, чⷭ҇таѧ, ко приста́нищꙋ притека́ю твоеѧ̀ бла́гости. тѣ́мже, пречⷭ҇таѧ, и҆зъ тебє̀ воплоще́нномꙋ безъ сѣ́мене, моли́сѧ прилѣ́жнѡ ѡ҆ всѣ́хъ рабѣ́хъ твои́хъ, непреста́ннѡ молѧ́щихтисѧ, бцⷣе пречⷭ҇таѧ, молѧ́щи є҆го̀ при́снѡ согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе дарова́ти воспѣва́ющымъ досто́йнѡ сла́вꙋ твою̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: А҆́гнца и҆ па́стырѧ, и҆ и҆зба́вителѧ а҆́гница зрѧ́щи на крⷭ҇тѣ̀, восклица́ше пла́чꙋщи, и҆ го́рькѡ рыда́ющи, вопїѧ́ше: мі́ръ ᲂу҆́бѡ ра́дꙋетсѧ, прїе́млѧ тобо́ю и҆збавле́нїе, ᲂу҆тро́ба же моѧ̀ гори́тъ, зрѧ́щи твоѐ распѧ́тїе, є҆́же терпи́ши за милосе́рдїе ми́лости. долготерпѣли́ве гдⷭ҇и, ми́лости бе́здно, и҆ и҆сто́чниче неисчерпа́емый, ᲂу҆милосе́рдисѧ и҆ да́рꙋй согрѣше́нїй ѡ҆ставле́нїе вѣ́рою пою́щымъ бжⷭ҇твєнныѧ стрⷭ҇ти твоѧ̑.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Оу҆слы́шахъ бж҃е, слꙋ́хъ тво́й, и҆ ᲂу҆боѧ́хсѧ: разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ ᲂу҆жасо́хсѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ твоегѡ̀ хвале́нїѧ и҆спо́лнь землѧ̀.

Пото́къ сы́й ꙗ҆́вѣ, и҆спо́лненъ во́дъ бжⷭ҇твенныхъ, дарова́нїй дх҃а напоѧ́еши всю̀ цр҃ковь, ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре.

Оу҆дави́лъ є҆сѝ врага̀ жи́лами болѣ́зней твои́хъ, пребл҃же́нне, и҆ тогѡ̀ потреби́лъ є҆сѝ лꙋка̑ваѧ вѡ́инства моли́твъ твои́хъ мече́мъ, ѳео́дѡре.

Поꙋча́ѧсѧ въ зако́нѣ бж҃їи, при и҆схо́дищихъ воздержа́нїѧ бжⷭ҇твенное дре́во возрасти́лъ є҆сѝ, благопло́дїе дѣѧ́нїй добродѣ́тельныхъ приносѧ̀, ѳео́дѡре.

Бг҃оро́диченъ: Бл҃же́нна ѿ родѡ́въ всѣ́хъ показа́ласѧ є҆сѝ хрⷭ҇та̀ ро́ждши, блажє́нны содѣва́ющаго томꙋ̀ рабо́тающыѧ, дв҃о мт҃и чⷭ҇таѧ влⷣчце.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Возсїѧ́й мѝ, гдⷭ҇и, свѣ́тъ повелѣ́нїй твои́хъ, ꙗ҆́кѡ къ тебѣ̀ дꙋ́хъ мо́й ᲂу҆́тренюетъ и҆ пое́тъ тѧ̀: ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, и҆ къ тебѣ̀ прибѣга́ю, цр҃ю̀ ми́ра.

Неꙋсыпа́ющꙋю свѣщꙋ̀ тѧ̀, и҆ свѣ́щникъ неꙋгаса́ющь, свѣ́тъ безлѣ́тный показа̀, мра́комъ держи̑мымъ страсте́й, ѳео́дѡре, ѡ҆черне́нїемъ мно́гихъ грѣхѡ́въ.

Важно

До́брѣ на стезю́ тѧ наставлѧ́юща мч҃ника геѡ́ргїа ѿ млады́хъ ногте́й и҆мѣ́лъ є҆сѝ: и҆ семꙋ̀ ᲂу҆подо́билсѧ є҆сѝ, всѧ́кимъ ᲂу҆се́рдїемъ, и҆ ко гдⷭ҇ꙋ, ѻ҆́ч҃е преподо́бне, любо́вїю.

Непоро́чно воздержа́нїе, терпѣ́нїе несосꙋ́дно, вѣ́рꙋ и҆ наде́ждꙋ и҆ смире́нїе, любо́вь же и҆ стоѧ́нїе и҆мѣ́лъ є҆сѝ па́че человѣ́ка. тѣ́мже премно́гꙋю благода́ть ѡ҆брѣ́лъ є҆сѝ ѿ бг҃а.

Бг҃оро́диченъ: Кропле́нїемъ ми́лости твоеѧ̀ напо́й, пречⷭ҇таѧ, и҆ста́ѧвшꙋю мою̀ мы́сль пла́менемъ грѣха̀, и҆ ᲂу҆га́сшїй се́рдца моегѡ̀ возжзѝ свѣти́льникъ, две́ре свѣ́та.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Бꙋ́рѧ мѧ̀ помышле́нїй пости́гши, во глꙋбинꙋ̀ низвлачи́тъ мѧ̀ безмѣ́рныхъ грѣхѡ́въ: но ты̀, ᲂу҆пра́вителю бл҃гі́й, предвари́въ ᲂу҆пра́ви, ꙗ҆́кѡ прⷪ҇ро́ка, и҆ спаси́ мѧ.

Печа́ль земны́хъ ѿтрѧ́слъ є҆сѝ, и҆ всѐ и҆сточи́лъ є҆сѝ жела́нїе ко влⷣцѣ, наслажда́ѧсѧ сегѡ̀ добро́тами, и҆ и҆стека́ющими ѿтꙋ́дꙋ, ѻ҆́ч҃е, свѣтлостьмѝ.

Растопи́лъ є҆сѝ мра́зъ грѣхо́вный, стꙋ́денїю напоѧ́емь, стоѧ̀ посредѣ̀ вѣ́тренника ꙗ҆́кѡ безпло́тенъ, ѻ҆́ч҃е, прило́ги претерпѣ́лъ є҆сѝ воздꙋ̑шныѧ, бж҃е́ственною согрѣва́емь бл҃года́тїю.

Ра́цѣ твое́й свѧще́ннѣй пристꙋпа́юще, бл҃гово́нїѧ бж҃е́ственнагѡ ра́зꙋма и҆сполнѧ́емсѧ, ст҃и́телю, смра́да и҆збавлѧ́ющесѧ страсте́й, любо́вїю тѧ̀ чтꙋ́щїи, чꙋдотво́рче ѻ҆́ч҃е прпⷣбне.

Бг҃оро́диченъ: Страсте́й мѧ̀ треволне́нїе смꙋща́етъ, глꙋбина̀ ѿча́ѧнїѧ ѡ҆бꙋрева́етъ моѐ се́рдце: ко́рмчїю ро́ждши хрⷭ҇та̀, дв҃о, и҆ сп҃са, и҆зба́ви мѧ̀ и҆ спасѝ моли́твами твои́ми.

Конда́къ:

Ꙗ҆́кѡ на ѻ҆́гненнꙋю колесни́цꙋ, добродѣ́тельми, бг҃оно́се, возше́дъ, восте́клъ є҆сѝ на нбⷭ҇наѧ жили̑ща: ꙗ҆́кѡ а҆́гг҃лъ съ человѣ́ки пожи́лъ є҆сѝ, и҆ ꙗ҆́кѡ человѣ́къ со а҆́гг҃лы ѻ҆́крестъ ликовствꙋ́еши. сегѡ̀ ра́ди показа́лсѧ є҆сѝ чꙋде́съ бжⷭ҇твенное прїѧ́телище, ѳео́дѡре прпⷣбне.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Въ пещѝ а҆враа́мстїи ѻ҆́троцы персі́дстѣй, любо́вїю бл҃гоче́стїѧ па́че, не́жели пла́менемъ ѡ҆палѧ́еми, взыва́хꙋ: бл҃гослове́нъ є҆сѝ въ хра́мѣ сла́вы твоеѧ̀, гдⷭ҇и.

Ꙗ҆́кѡ нело́женъ ст҃и́тель, же́ртвꙋ безкро́внꙋю прине́слъ є҆сѝ дꙋ́хомъ, и҆ страсте́й ᲂу҆мерщвле́нїемъ, же́ртвꙋ бл҃гово́ннꙋ, пребл҃же́нне, тебѐ влⷣцѣ прине́слъ є҆сѝ вѣ́рою.

Ѻ҆́гнь сласте́й воздержа́нїѧ по́томъ погаси́лъ є҆сѝ, и҆ бездо́ждїемъ землѝ ᲂу҆ста́вилъ є҆сѝ тꙋ́чы, моли́твами, чꙋдотво́рче, ꙗ҆́коже и҆лїа̀, нб҃са̀ затворє́на моли́твами твои́ми ѿверза́ѧ.

Совет

Ѡ҆свѧ́щсѧ ѿ младе́нства, моли́твенною до́блестїю неплѡ́дныѧ сотвори́лъ є҆сѝ ᲂу҆трѡ́бы многоча̑дны, слѣпы̑мъ по́далъ є҆сѝ прозрѣ́нїе, и҆ хромы̑мъ бл҃готече́нїе, ѳео́дѡре требл҃же́нне.

Бг҃оро́диченъ: Добро́тꙋ і҆а́кѡвлю тѧ̀ бг҃ъ и҆збра̀, и҆ въ тѧ̀ всели́сѧ, и҆ тѧ̀ соблюдѐ по ржⷭ҇твѣ̀ дв҃ꙋ, ꙗ҆́коже бѣ̀ пре́жде ржⷭ҇тва̀, дв҃о бг҃ороди́тельнице.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Землѧ̀ и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же на не́й, мо́ре и҆ всѝ и҆сто́чницы, небеса̀ небе́съ: свѣ́тъ и҆ тма̀, мра́зъ и҆ зно́й, сы́нове человѣ́честїи: свѧще́нницы, бл҃гослови́те гдⷭ҇а, и҆ превозноси́те є҆го̀ во вѣ́ки.

На ка́мени терпѣ́нїѧ ᲂу҆тверди́въ твоѧ̑ восхождє́нїѧ дꙋшє́внаѧ, не побѣди́лсѧ є҆сѝ прило́ги сопроти́вными, не поколеба́лсѧ є҆сѝ навѣ́ты вра́жїими: но къ высотѣ̀ бжⷭ҇твеннѣй восте́клъ є҆сѝ, ѡ҆ є҆́же въ вѣ́рѣ чтꙋ́щихъ тѧ̀ молѧ̀.

Стрꙋѧ̀ происхо́дитъ ѿ ра́ки твоеѧ̀ и҆сцѣле́нїй всѧ́кихъ, и҆ ѿмыва́етъ сквє́рны страсте́й, и҆ гное́нїе лю́тыхъ ѡ҆чища́етъ, и҆ вѣ́рныхъ напаѧ́етъ, ѳео́дѡре, всѣ́хъ сердца̀, любо́вїю чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Дарѡ́въ бжⷭ҇твенныхъ тезоимени́тъ, и҆ таи́нникъ хрⷭ҇то́въ, по́стникѡвъ добро́та, свѧще́нникѡвъ красота̀, чꙋде́съ и҆сто́чникъ, честна́ѧ мѷрополо́жница дх҃а, ны́нѣ да восхва́литсѧ ѳео́дѡръ вели́кїй.

Бг҃оро́диченъ: Свѧще́ннїи тѧ̀ прⷪ҇ро́кѡвъ проповѣ́дꙋютъ гла́си ѻ҆бра́знѡ, две́рь, и҆ го́рꙋ, и҆ сѣ́нь, зе́млю свѧтꙋ́ю, свѣ́та ѻ҆́блакъ, и҆зъ негѡ́же сꙋ́щымъ во тмѣ̀ и҆ сѣ́ни сѣдѧ́щымъ возсїѧ̀ сл҃нце, дв҃о, хрⷭ҇то́съ свѣтода́вецъ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Ꙗ҆́кѡ сотворѝ мнѣ̀ вели́чїе си́льный, и҆ свѧ́то и҆́мѧ є҆гѡ̀, и҆ ми́лость є҆гѡ̀ въ ро́дъ и҆ ро́дъ боѧ́щымсѧ є҆гѡ̀.

Ꙗ҆́кѡ ᲂу҆́тро, ꙗ҆́кѡ де́нь свѣ́телъ, тво́й пра́здникъ ꙗ҆ви́сѧ, просвѣща́ющъ на̑ша сердца̀, вѣ́рнѡ восхвалѧ́ющихъ честны̑ѧ бѡлѣ́зни твоѧ̑, ѻ҆́ч҃е ѳео́дѡре.

Собесѣ́дникъ а҆́гг҃лѡвъ, а҆пⷭ҇лѡвъ, страда́льцєвъ, прпⷣбныхъ и҆ пра́ведникѡвъ бы́въ, ѻ҆́ч҃е, ст҃и́телей, на нб҃сѣ́хъ ѡ҆ на́съ хрⷭ҇та̀ мо́лиши при́снѡ.

Де́нь спасе́нїѧ, пра́здникъ весе́лїѧ ꙗ҆ви́сѧ, стеце́мсѧ, вѣ́рнїи, ѡ҆чи́стивше дꙋ́шы, ст҃и́тель созыва́етъ на́съ ѳео́дѡръ.

Бг҃оро́диченъ: Стра́шно твоѐ ржⷭ҇тво̀, бцⷣе, мт҃и хрⷭ҇то́ва: тѣ́мже тѧ̀ ᲂу҆блажа́емъ, чⷭ҇таѧ, и҆ прославлѧ́емъ че́стнѡ, ро́дове родѡ́въ во вѣ́ки, а҆ми́нь.

Источник: http://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-feodoru-sikeotu-episkopu-anastasiupolskomu/

Феодор Сикеот – епископ Анастасиупольский

Жизнь преподобного Феодора Сикеота была пронизана удивительными, порой волшебными событиями. Чтобы лучше узнать о данной личности, нужно немного углубиться в его биографию и знать дни памяти и почитания святого. Поминают его 5 мая и 28 июля (перенесение мощей из Галатии в Константинополь).

А родился Феодор в древнюю пору четвертого века, в небольшом поселке Сикее, который находился неподалеку от Анастасиополя в Малой Азии. Нужно учесть, что его родители были верующие и невероятно благочестивые.

Обратите внимание

О его матери ходит легенда, которая гласит, что женщина увидела вещий сон после зачатия преподобного, будто с неба сошла яркая звезда ей в утробу.

Обратившись к местному пророку, он ей объяснил, что это Божественный дар снизошел на неё, и теперь женщине выпала великая честь выносить благодатного святого.

После того, как Феодору Сикеоту выполнилось десять лет, он очень тяжело заболел. Родители считали, что через несколько дней он покинет мир земной. Мама взяла его на руки и принесла в храм Иоанна Крестителя, положив ребёнка на алтарь. В тот час на него упало две капли росы с образа Иисуса Христа, который был прикреплен к своду церкви.

После этого он быстро пошел на поправку, а каждую ночь к нему начал являться великомученик Георгий, повелевавший мальчику каждую ночь ходить в церковь и молиться. Мать не одобряла его ночные похождения, а потому строго-настрого запретила Феодору куда-либо выходить ночью. Когда парень всё же ушел, то мама разозлилась и пошла за ним в храм.

Найдя его возле алтаря, она за волосы поволокла его домой и привязала к дубовой кровати. В ту же ночь ей приснился великомученик Георгий, который в строгом тоне повелел женщине больше не запрещать Феодору Сикеоту совершать ночные прогулки в стены церкви. Вещий сон приснился не только матери, но и Еллидии и Диспении (родные мальчика).

Все трое убедились в том, что отрок обладает Божественным даром, и Господь приготовил для него особое призвание, а потому больше не запрещали ему ходить в церковь.

Ближе к четырнадцати годам, преподобный Феодор покинул родительский дом и пошел жить в храм великомученика Георгия. Там он практически ничего не ел, съедая лишь одну просфору в сутки.

До пятнадцати лет у него обнаружился величайший дар исцеления, потому он сразу излечил своего лучшего друга от чумы. Через несколько лет слава о нём очень быстро распространилась, и он решил своими молитвами исцелять всех страждущих.

С его помощью было излечено огромное количество прокаженных, изгнано бесов из грешных душ, а также снято множество наваждений и порч. Также стоит отметить и подвиг в деревне Магатии. Однажды там завелось большое скопление саранчи, которая безжалостно уничтожала запасы провианта и посевов.

Важно

Святой Феодор, придя в селение, тут же принялся молиться Богу, прося помощи для мирных жителей. Через несколько часов случилось чудо – саранча просто исчезла, улетев к озерным водам.

В маленькой церкви великомученика Георгия уже не помещалось столь большое количество нуждающихся людей, а потому, силами Феодора, рядом была возведена огромная, восхитительная церковь. Проезжающий мимо Анкирский митрополит Павел выразил благодарность трудам Сикеота, и удостоил его статуса епископа.

После того, как Феодор вознесся в религиозной иерархии до епископа, он продолжал много трудиться и работать на благо Православной Церкви. Но душа его всячески пыталась найти уединения, чтобы погрузиться в размышления о собственном предназначении и осмысление веры в Бога. Потому он на долгое время уехал в Иерусалим, где прожил свои последние годы, в уединении и покое.

Источник: https://www.moleben-online.ru/novosti/666-feodor-sikeot-episkop-anastasiupolskij

День памяти преподобного Феодора Сикеота

День памяти преподобного Феодора Сикеота.

05.05.2018 05:26

Родился в середине VI века в селе Сикее, недалеко от города Анастасиополя (Малая Азия), в благочестивой семье. Когда его мать Мария зачала святого, ей было во сне видение, что светлая звезда сошла к ней в утробу. Прозорливый старец, к которому она обратилась, разъяснил, что это благодать Божия сошла на зачатого ею младенца.

Когда мальчик достиг шестилетнего возраста, мать подарила ему золотой пояс, так как хотела, чтобы сын стал воином.

Ночью в сонном видении ей явился великомученик Георгий и приказал не помышлять о военной службе сына, потому что младенец был предназначен служить Богу.

Отец святого, Косма, служивший скороходом у императора Юстиниана Великого (527 — 565), скончался рано. Мальчик остался на попечении матери, вместе с которой жили его бабушка Епидия, тетка Диспения и маленькая сестра Влатта.

В доме его матери жил благочестивый старец Стефан. Подражая ему, святой Феодор с 8 лет начал в Великий пост съедать лишь небольшой кусок хлеба по вечерам.

Чтобы мать не принуждала его обедать вместе со всеми, мальчик возвращался из школы только к вечеру, после того как он в церкви причащался Святых Таин. По просьбе матери учитель стал отпускать его на обед во время перерыва в занятиях.

Но святой Феодор уходил в церковь великомученика Георгия, где покровитель храма являлся ему в виде юноши и вводил в храм.

Совет

В двенадцать лет святой удостоился в тонком сне увидеть на Престоле Царя Славы Христа, Который сказал: «Подвизайся, Феодор, чтобы принять в Царствии Небесном совершенную награду».

С того времени святой Феодор начал трудиться еще усерднее. Первую и Крестопоклонную седмицы Великого поста он проводил в совершенном молчании.

Диавол задумал погубить его. Он явился святому мальчику в образе одноклассника Геронтия, стал уговаривать спрыгнуть в пропасть и даже сам показал в этом пример. Но мальчика спас его покровитель, великомученик Георгий.

Читайте также:  Мученица вероника (виринея) едесская

Однажды мальчик отправился за благословением к пустыннику старцу Гликерию. В это время в стране была страшная засуха, и старец сказал: «Чадо, преклоним колена и помолимся Господу, чтобы Он послал дождь.

Таким образом мы узнаем, угодны ли Господу наши молитвы». Старец и отрок, преклонив колена, стали молиться — и тотчас пошел дождь.

Тогда старец сказал святому Феодору, что на нем покоится благодать Божия, и благословил его стать иноком, когда придет время.

В четырнадцать лет святой Феодор ушел из дома и жил при церкви великомученика Георгия. Мать приносила ему еду, но святой Феодор все оставлял на камнях при церкви, а сам съедал в день лишь одну просфору. В таком юном возрасте преподобный Феодор был удостоен дара исцеления: по его молитве выздоровел бесноватый юноша.

Преподобный Феодор избегал людской славы и удалился в полное уединение. Под большим камнем недалеко от церкви великомученика Георгия он выкопал пещеру и уговорил одного диакона засыпать вход землей, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха. Диакон приносил ему хлеб с водой и никому не говорил, где скрылся преподобный.

Два года провел преподобный Феодор в затворе и полном молчании. Родные оплакивали святого и думали, что его съели звери.

Но диакон открыл тайну, так как боялся, что преподобный Феодор умрет в тесной пещере, и жалел рыдавшую мать. Преподобного Феодора извлекли из пещеры полуживым.

Обратите внимание

Мать хотела взять сына домой, чтобы восстановить его здоровье, но святой остался при церкви великомученика Георгия и через несколько дней совершенно исцелел.

Весть о подвигах юноши дошла до местного епископа Феодосия. В церкви великомученика Георгия он посвятил его в сан диакона, а затем — во священника, хотя преподобному было всего 17 лет.

Через некоторое время преподобный Феодор отправился на поклонение святым местам в Иерусалим и там, в Хозевитской Лавре близ Иордана, принял монашество.

Когда он вернулся на родину, то продолжал жить при церкви великомученика Георгия. Его бабка Елпидия, сестра Влатта и мать по советам преподобного удалились в монастырь, а тетка скончалась в добром исповедании.

Подвижническая жизнь молодого иеромонаха привлекала к нему людей, ищущих спасения. Преподобный постриг в иночество юношу Епифания, затем благочестивая женщина, исцеленная святым от болезни, привела к нему своего сына Филумена. Пришел и добродетельный юноша Иоанн. Так постепенно около преподобного собралась братия.

Преподобный Феодор продолжал нести тяжелые подвиги. По его просьбе кузнец сделал для него железную клетку без крыши, такую узкую, что в ней можно было только стоять.

В этой клетке в тяжелых веригах преподобный стоял от Святой Пасхи до Рождества Христова. От Крещения Господня до Святой Пасхи он затворялся в пещере, откуда выходил только для совершения Богослужения в субботу и воскресенье.

Во всю святую Четыредесятницу святой вкушал лишь овощи и яровой хлеб по субботам и воскресеньям.

Важно

Подвизаясь таким образом, он получил от Господа власть над дикими зверями. Медведи и волки приходили к нему и брали пищу из рук. По молитве преподобного исцелялись прокаженные, из целых областей изгонялись бесы.

Когда в соседнем селении Магатии появилась саранча, уничтожавшая посевы, жители обратились с просьбой о помощи к преподобному Феодору. Он отправил их в церковь.

После Божественной литургии, которую совершал преподобный Феодор, жители возвратились к себе и узнали, что за это время вся саранча вымерла.

Когда воевода Маврикий возвращался в Константинополь после персидской войны через Галатию, преподобный предсказал ему, что он станет императором. Предсказание исполнилось, и император Маврикий (582 — 602) исполнил просьбу святого — присылал каждый год в монастырь хлеб для множества людей, кормившихся там.

Маленький храм великомученика Георгия не вмещал всех, кто хотел молиться в нем. Тогда стараниями святого был построен новый прекрасный храм. В то время скончался Анастасиопольский епископ. Жители города упросили Анкирского митрополита Павла поставить им епископом преподобного Феодора.

Как ни противился святой, посланцы митрополита и жители Анастасиополя силой вывели его из кельи и увезли в город.

Став епископом, святитель Феодор много трудился на благо Церкви. Душа же его искала уединенного общения с Богом. Через несколько лет он отправился на поклонение святым местам в Иерусалим. Там, не открывая своего сана, он поселился в Лавре преподобного Саввы, где жил в безмолвии от Рождества Христова до Пасхи. Затем великомученик Георгий велел ему вернуться в Анастасиополь.

Совет

Тайные враги пытались отравить святителя, но Божия Матерь дала ему три зернышка. Святитель съел их и остался невредим. Святой Феодор тяготился бременем епископства и испросил у Константинопольского Патриарха Кириака (595 — 606) разрешения уйти обратно в свой монастырь и совершать там Богослужение.

Святость преподобного была столь явна, что во время совершения им Евхаристии благодать Святого Духа в виде светлой порфиры покрывала Святые Дары. Однажды, когда преподобный приподнял дискос с Божественным Агнцем и провозгласил «Святая святым», — Божественный Агнец поднялся на воздух, а затем снова опустился на дискос.

Вся Православная Церковь почитала преподобного Феодора святым еще при его жизни.

Когда в одном из городов Галатии случилось страшное происшествие — во время крестного хода деревянные кресты стали сами собой колебаться и разбиваться, то Константинопольский патриарх святой Фома призвал к себе преподобного Феодора, чтобы от него узнать тайну этого страшного чуда.

Наделенный даром прозрения, преподобный Феодор объяснил, что это является предвестием грядущих бед для Церкви Божией (так он пророчески указал на будущую ересь иконоборчества).

Опечаленный святой Патриарх Фома просил преподобного молиться о своей скорейшей кончине, чтобы не видеть ему бедствия.

В 610 году святой Патриарх Фома преставился, испросив благословения у преподобного Феодора. В 613 году отошел ко Господу и преподобный Феодор Сикеот.

Источник: http://mbootvoydom.ru/nashi-novosti/news_post/den-pamyati-prepodobnogo-feodora-sikeota

Преподобного Феодор Сикеот (+613) – Нью-Йоркское благочиние

Преподобный Феодор Сикеот родился в средине VI столетия в селе Сикее (Малая Азия), неподалеку от Анастасиополя (территория современной южной Турции).

Во время беременности матери Феодора Марии было видение – яркая звезда сошла в ее утробу. Один старец объяснил женщине, что это благодать Господня сошла на ребенка, которого она родит.

Мария хотела, чтобы ее сын, когда вырастет, стал военным. Но, однажды ей во сне явился святой Георгий Победоносец, возвестивший, что мальчик предназначен на служение Богу. Во время учебы Феодор проявлял большие способности и мудрость, вдобавок он был смиренным и миролюбивым, так что к нему прислушивались другие ученики.

С восьми лет будущий святой стал строго питаться в период Великого поста – он съедал лишь кусочек хлеба вечером. Во время обеденных перерывов между уроками мальчик спешил в церковь святого Георгия.

Обратите внимание

Когда Феодору было десять лет, он сильно заболел и едва не умер. Отрока спасли две капли росы, упавшие с образа Спасителя на сводах храма святого Иоанна Предтечи.

В это время Феодору каждую ночь являлся великомученик Георгий и водил его в свою церковь молиться до утра.

Когда же мать из страха за сына, который ночью бродит по лесу, запретила ему ходить в храм, великомученик в видении грозно приказал Марии не вмешиваться. Убедившись в особом предназначении сына, родные более не мешали ему подвизаться.

В двенадцать лет святой удостоился видения Господа Иисуса Христа, Который сказал: «Подвизайся, Феодоре, чтобы принять в Царствии Небесном бесценную награду». И отрок не ослушался, пошел за голосом. Даже дьявол не сумел убить его.

Молитва отрока была угодна Богу. Однажды, когда в стране свирепствовала страшная засуха, он пошел за благословением к отшельнику Гликерию. Старец и Феодор преклонили колени и стали просить у Господа милости — и тотчас на землю обильно полил дождь.

Вскоре святой ушел из дома и поселился при церкви великомученика Георгия. Съедал он за целый день всего одну просфору. В столь юном возрасте — а Феодору исполнилось только четырнадцать — преподобный был наделен даром исцеления.

Но больше всего святой Феодор стремился к полному уединению. Два года он провел в пещере, которую выкопал сам неподалеку церкви великомученика Георгия. Питался хлебом и водой.

За свои подвиги Феодор уже в семнадцатилетнем возрасте удостоился сана священника. Через некоторое время, поехав поклониться святыням Иерусалима, он принял монашеский постриг в монастыре святого Георгия Хозевита возле Иордана.

Важно

Подвижническая жизнь молодого монаха вдохновляла многих людей, которые искали спасения, так что постепенно вокруг него образовалась братия.

Преподобный Феодор продолжал нести строгие подвиги. Так, от Пасхи до Рождества он стоял в тяжелых веригах в узкой клетке, а от Рождества до Пасхи затворялся в пещере, откуда выходил по воскресным и субботним дням для проведения служб.

Феодор получил от Господа власть над дикими животными. Медведи и волки приходили к нему и принимали пищу из его рук. Молитвами святого получали исцеления прокаженные, из целых областей изгонялась нечистая сила, вымирала саранча.

Однажды через здешние земли с войны в столицу возвращался военачальник Маврикий. Святой предсказал ему, что он взойдет на императорский трон. Когда это произошло, то распоряжением правителя ежегодно в монастырь стали присылать хлеб для питания неимущих.

Когда небольшая Георгиевская церковь перестала вмещать всех богомольцев, то усилиями преподобного был возведен великолепный храм.

После смерти Анастасиопольского епископа, жители города умоляли Анкирского митрополита Павла поставить на его место преподобного Феодора. Святой отказывался, но все же был поставлен епископом. В этом сане угодник Божий много потрудился для церковного блага.

Однако, душа преподобного желала уединения для общения с Господом. Через несколько лет он отправился в паломничество на Святую Землю, где некоторое время прожил в лавре святого Саввы, скрывая свой высокий сан. После возвращения в Анастасиополь святитель Феодор получил разрешение оставить кафедру и возвратиться служить в свой монастырь.

Святость преподобного была настолько явной, что во время совершения им Литургии благодать Святого Духа в виде светлого покрывала нисходила на Дары. Однажды, когда Феодор поднял дискос с Агнцем и произнес: «Святая святым», Агнец взлетел, а затем опустился обратно на дискос.

Святой мирно упокоился в 613 году. Не позднее IX века мощи преподобного перенесли в Константинополь. В 1200 году в Георгиевской обители их видел русский паломник Антоний.

Память преподобного Феодора Сикеота отмечается 5 мая и 28 июня (перенесение мощей).

Преподобного Феодор Сикеот (+613) обновлено: Май 3, 2018 автором: Alexander

Источник: http://nyblago.org/publikatsii/zhitiya-svyatykh/prepodobnogo-feodor-sikeot-613/

Преподобнаго отца нашего Феодора Сикеота

Позна́н быв от пеле́н освяще́н/ и я́влься благода́тей испо́лнен,/ чудесы́ мир озари́л еси́/ и де́монов мно́жество отгна́л еси́,/ священноде́телю Фео́доре,// те́мже о нас моли́ся Го́сподеви.

Кано́н, творе́ние Ио́сифово, гла́с 4

Пе́снь 1

Ирмос: Наста́вльшему дре́вле Изра́иля, бежа́щаго от рабо́ты фарао́новы, и в пусты́ни пита́вшему, пои́м Изба́вителю, Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Богосия́нную тя́ звезду́ мы́сленное Со́лнце тве́рди, прему́дре, церко́вней показа́, лучи́ чуде́с испуща́юща всегда́ и страсте́й мглу́ потребля́юща.

От ма́терних тя́ ложе́сн Творе́ц, преподо́бне, я́коже Иереми́ю пе́рвее, освя́щ, соде́ла сосу́д Ду́ха благопотре́бен, ду́хи отгоня́ща лука́выя, о́тче Фео́доре.

Совет

По́том воздержа́ния пла́мень страсте́й погаси́л еси́ и одожде́нием моли́тв струи́ чуде́с источи́л еси́, боле́зней разжже́ние, преподо́бне, погаша́юща я́ве, Фео́доре.

Богородичен: Невозде́ланный Гро́зд от Твоея́ утро́бы процвете́, Де́во Ма́ти, сла́дость источа́я оставле́ния и весе́лие безсме́ртно, Чи́стая, от пия́нства лю́тых объюроде́вшим.

Пе́снь 3

Ирмос: Утвержда́яй гро́м и созида́яй ду́х, утверди́ мене́, Го́споди, да Тя́ пою́ и́стинно и творю́ во́лю Твою́, я́ко не́сть свя́т, я́ко Ты́, Бо́же на́ш.

Яко чу́дно житие́ твое́, богому́дре, я́ко стра́шна чудеса́, я́ко высо́ко твое́, е́же к Бо́гу, и присвое́ние, и манове́ние, и неукло́нно восхожде́ние, всесла́вне Фео́доре.

Стремле́ние страсте́й возрази́л еси́, преблаже́нне, боле́зненными отда́нии и де́монов лука́вая потреби́л еси́ ловле́ния Пресвята́го Ду́ха кре́постию, Фео́доре.

Иже к честне́й притека́юще ра́це твое́й, от сея́ почерпа́ем исцеле́ний сокро́вища, и чуде́с пучи́ны, и да́р незави́стный, пою́ще тя́, Фео́доре.

Богородичен: Зако́ны естества́ в Тебе́, Де́во, обновля́ются, ражда́еши бо па́че естества́ Соде́теля, па́че сло́ва Влады́ку. Его́же приле́жно моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, гла́с 8

От Бо́га тезоимени́т да́р да́н бы́в челове́ком, на избавле́ние боле́зней мно́гих, вели́ка и ужа́сна сотвори́л еси́ чудеса́, я́зю вся́ку и неду́г исцеля́я и де́монов полки́ отгоня́я сло́вом. Те́мже и досто́йно Христо́ву Це́рковь упа́сл, единожи́тель апо́столов бы́л еси́, святи́телю Фео́доре, моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богородичен:

В напа́сти многоплете́нныя впа́д от вра́г ви́димых и неви́димых, бу́рею одержи́мь безчи́сленных согреше́ний мои́х, и я́ко к те́плому заступле́нию и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости.

Читайте также:  Преподобный пимен великий

Те́мже, Пречи́стая, из Тебе́ воплоще́нному без се́мене, моли́ся приле́жно о все́х рабе́х Твои́х, непреста́нно моля́щих Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согреше́ний оставле́ние дарова́ти воспева́ющим досто́йно сла́ву Твою́.

Обратите внимание

КрестоБогородичен:

Агнца и Па́стыря, и Изба́вителя Агница зря́щи на Кресте́, восклица́ше, пла́чущи, и, го́рько рыда́ющи, вопия́ше: ми́р у́бо ра́дуется, прие́мля Тобо́ю избавле́ние, утро́ба же Моя́ гори́т, зря́щи Твое́ распя́тие, е́же терпи́ши за милосе́рдие ми́лости. Долготерпели́ве Го́споди, ми́лости бе́здно и исто́чниче неисчерпа́емый, умилосе́рдися и да́руй согреше́ний оставле́ние ве́рою пою́щим Боже́ственныя стра́сти Твоя́.

Пе́снь 4

Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слу́х Тво́й и убоя́хся, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Пото́к сы́й я́ве, испо́лнен во́д боже́ственных, дарова́ний Ду́ха напоя́еши всю́ Це́рковь, о́тче Фео́доре.

Удави́л еси́ врага́ жи́лами боле́зней твои́х, преблаже́нне, и того́ потреби́л еси́ лука́вая во́инства моли́тв твои́х мече́м, Фео́доре.

Поуча́яся в зако́не Бо́жии, при исхо́дищих воздержа́ния боже́ственное дре́во возрасти́л еси́, благопло́дие дея́ний доброде́тельных принося́, Фео́доре.

Богородичен: Блаже́нна от родо́в все́х показа́лася еси́, Христа́ ро́ждши, блаже́нны содева́ющаго тому́ рабо́тающия, Де́во Ма́ти Чи́стая Влады́чице.

Пе́снь 5

Ирмос: Возсия́й ми́, Го́споди, све́т повеле́ний Твои́х, я́ко к Тебе́ ду́х мо́й у́тренюет и пое́т Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Неусыпа́ющую свещу́ тя́ и све́щник неугаса́ющь Све́т Безле́тный показа́ мра́ком держи́мым страсте́й, Фео́доре, очерне́нием мно́гих грехо́в.

До́бре на стезю́ тя́ наставля́юща му́ченика Гео́ргия от млады́х ногте́й име́л еси́ и сему́ уподо́бился еси́ вся́ким усе́рдием и ко Го́споду, о́тче преподо́бне, любо́вию.

Важно

Непоро́чно воздержа́ние, терпе́ние несосу́дно, ве́ру, и наде́жду, и смире́ние, любо́вь же и стоя́ние име́л еси́ па́че челове́ка. Те́мже премно́гую благода́ть обре́л еси́ от Бо́га.

Богородичен: Кропле́нием ми́лости Твоея́ напо́й, Пречи́стая, иста́явшую мою́ мы́сль пла́менем греха́ и уга́сший се́рдца моего́ возжзи́ свети́льник, две́ре Све́та.

Пе́снь 6

Ирмос: Бу́ря мя́ помышле́ний пости́гши, во глубину́ низвлачи́т мя́ безме́рных грехо́в, но Ты́, Упра́вителю Благи́й, предвари́в, упра́ви, я́ко проро́ка, и спаси́ мя.

Печа́ль земны́х оттря́сл еси́ и все́ истощи́л еси́ жела́ние ко Влады́це, наслажда́яся Сего́ добро́тами и истека́ющими отту́ду, о́тче, светлостьми́.

Растопи́л еси́ мра́з грехо́вный, сту́дению напоя́емь, стоя́ посреде́ ве́тренника, я́ко безпло́тен, о́тче, прило́ги претерпе́л еси́ возду́шныя, Боже́ственною согрева́емь благода́тию.

Ра́це твое́й свяще́нней приступа́юще, благово́ния боже́ственнаго ра́зума исполня́емся, святи́телю, смра́да избавля́ющеся страсте́й, любо́вию тя́ чту́щии, чудотво́рче о́тче преподо́бне.

Богородичен: Страсте́й мя́ треволне́ние смуща́ет, глубина́ отча́яния, обурева́ет мое́ се́рдце. Ко́рмчию ро́ждши Христа́, Де́во, и Спа́са, изба́ви мя́ и спаси́ моли́твами Твои́ми.

Конда́к, гла́с 3

Яко на о́гненную колесни́цу доброде́тельми, богоно́се, возше́д, восте́кл еси́ на небе́сная жили́ща, я́ко Ангел, с челове́ки пожи́л еси́ и, я́ко челове́к, со Ангелы о́крест ликовству́еши. Сего́ ра́ди показа́лся еси́ чуде́с боже́ственное прия́телище, Фео́доре преподо́бне.

Пе́снь 7

Ирмос: В пещи́ авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем, опаля́еми, взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Яко нело́жен святи́тель, же́ртву безкро́вную прине́сл еси́ ду́хом и страсте́й умерщвле́нием, же́ртву благово́нну, преблаже́нне, тебе́ Влады́це прине́сл еси́ ве́рою.

Огнь сласте́й воздержа́ния по́том погаси́л еси́ и бездо́ждие земли́ уста́вил еси́ ту́чь пролия́нием, чудотво́рче, я́коже Илия́, небеса́ затворе́на моли́твами твои́ми отверза́я.

Совет

Освя́щся от младе́нства, моли́твенною до́блестию непло́дныя сотвори́л еси́ утро́бы многоча́дны, слепы́м по́дал еси́ прозре́ние и хромы́м благотече́ние, Фео́доре треблаже́нне.

Богородичен: Добро́ту Иа́ковлю Тя́ Бо́г избра́, и в Тя́ всели́ся, и Тя́ соблюде́ по рождестве́ Де́ву, я́коже бе́ пре́жде рождества́, Де́во Богороди́тельнице.

Пе́снь 8

Ирмос: Земля́ и вся́, я́же на не́й, мо́ре и вси́ исто́чницы, небеса́ небе́с, све́т и тма́, мра́з и зно́й, сы́нове челове́честии, свяще́нницы, благослови́те Го́спода и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На ка́мени терпе́ния утверди́в твоя́ восхожде́ния душе́вная, не победи́лся еси́ прило́ги сопроти́вными, не поколеба́лся еси́ наве́ты вра́жиими, но к высоте́ Боже́ственней восте́кл еси́, о и́же в ве́ре чту́щих тя́ моля́.

Струя́ происхо́дит от ра́ки твоея́ исцеле́ний вся́ких, и омыва́ет скве́рны страсте́й, и гное́ние лю́тых очища́ет, и ве́рных напая́ет, Фео́доре, все́х сердца́, любо́вию чту́щих тя́.

Даро́в Боже́ственных тезоимени́т и таи́нник Христо́в, по́стников добро́та, свяще́нников красота́, чуде́с исто́чник, честна́я мирополо́жница Ду́ха, ны́не да восхва́лится Фео́дор вели́кий.

Богородичен: Свяще́ннии Тя́ проро́ков пропове́дуют гла́си обра́зно: две́рь, и го́ру, и се́нь, зе́млю святу́ю, све́та о́блак, из него́же су́щим во тме́ и се́ни седя́щим возсия́ Со́лнце, Де́во, Христо́с светода́вец.

Пе́снь 9

Ирмос: Яко сотвори́ Мне́ вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́д и ро́д боя́щимся Его́.

Яко у́тро, я́ко де́нь све́тел, тво́й пра́здник яви́ся, просвеща́ющ на́ша сердца́, ве́рно восхваля́ющих честны́я боле́зни твоя́, о́тче Фео́доре.

Собесе́дник Ангелов, апо́столов, страда́льцев, преподо́бных и пра́ведников бы́в, о́тче, и святи́телей, на небесе́х о на́с Христа́ мо́лиши при́сно.

Обратите внимание

Де́нь спасе́ния, пра́здник весе́лия яви́ся, стеце́мся, ве́рнии, очи́стивше ду́ши, святи́тель созыва́ет на́с Фео́дор.

Богородичен: Стра́шно Твое́ рождество́, Богоро́дице, Ма́ти Христо́ва, те́мже Тя́ ублажа́ем, Чи́стая, и прославля́ем че́стно, ро́дове родо́в во ве́ки, ами́нь.

Источник: http://xn—-7sbahbba0chrecjllhdbcuymu3s.xn--p1ai/kanon/minea_may/kan_5may_feodora.html

О семье и для семьи

Память его празднуется 22 апреля/5 мая

Преподобный Феодор родился в галатийской деревне Сикея в богатой и родовитой семье. Еще до рождения мальчика его матери Марии приснился дивный сон: будто бы огромная яркая звезда скатилась в ее чрево. Она отправилась к прозорливому старцу-отшельнику, и тот сказал ей:

— Звезда — это благодать, которую Бог излил на твое дитя: Он освящает Своих избранников еще в материнской утробе.

Сына решили назвать Феодором, что означает “дар Божий”. Когда ему исполнилось шесть лет, мать купила золотой пояс и дорогую одежду, как полагалось для мальчиков из знатных семей, будущих воинов, и уже собралась ехать в Константинополь, чтобы записать Феодора в войско, но во сне ей явился святой великомученик Георгий.

— Что ты задумала? — спросил он. — Не трудись понапрасну — Небесный Царь требует твоего сына к Себе.

Мария решила, что мальчик скоро умрет, и стала плакать. Но Феодор рос и умнел. В восемь лет его отдали в школу; по милости Божией мальчик лучше всех учился и все его любили за добрый нрав. В детских играх он вел себя как взрослый: мирил драчунов, сам никогда не ругался и другим не разрешал.

В доме у них жил благочестивый старец, по имени Стефан. Он строго постился, Великим постом ел раз в день, да и то кусок хлеба с водой. И Феодор стал ему подражать. Он перестал приходить домой обедать: весь день проводил в школе, а потом вместе со Стефаном шел в храм и причащался Святых Христовых Тайн. Только поздно вечером Феодор съедал кусок хлеба с водой.

Мать, бабушка и тетка упрашивали и требовали, чтобы он еще что-нибудь ел, но мальчик ни за что не соглашался. Мария попросила учителя днем отправлять его домой, но он по-прежнему уходил в церковь великомученика Георгия на горе.

Там ему являлся сам святой в образе прекрасного юноши; они входили в храм, и Феодор читал Божественные книги, пока не настанет время снова идти на занятия.

Когда мальчику было десять лет, он тяжело заболел и едва не умер. Еле живого его отнесли в храм и положили перед алтарем. Под самым куполом было изображение Спасителя, с которого на больного упали две капли росы, отчего он сразу выздоровел — встал и пошел домой, благодаря Бога.

Каждую ночь, когда все крепко спали, к Феодору приходил великомученик Георгий и будил его:

— Вставай, утренняя звезду взошла, пойдем в храм.

Важно

И мальчик тут же с радостью поднимался. По дороге его пугали бесы, являясь в образе волков и других зверей, но святой Георгий шел впереди и отгонял их копьем.

Однажды домашние проснулись и, не найдя Феодора в постели, испугались: тогда в окрестностях появился волк, который уносил детей. Мария строго-настрого запретила сыну выходить из дому до света, но он не послушался.

Поднявшись на заре и убедившись, что мальчик снова ушел, его родные очень рассердились и побежали за ним. Мария всю дорогу тащила сына за волосы и больно колотила. Целый день не выпускала она его из дому, а на ночь крепко привязала к кровати. В ту же ночь великомученик Георгий явился во сне Марии, ее матери и сестре. Вынув меч из ножен, святой грозно сказал:

— Отсеку вам головы, если еще будете бить его и не пускать ко мне!

Утром перепуганые женщины рассказали друг другу о сновидении. Они кинулись к Феодору, развязали его и стали просить прощения. “Как ты не боишься ходить в темноте?”— спросили они, и мальчик рассказал, что его будит пресветлый юноша и ведет к церкви, а по дороге защищает от страшных зверей. Женщины поняли, кто приходит к нему, и с тех пор уже ни во что не вмешивались, положась на волю Божию.

Однажды Феодор провел всю ночь, молясь в храме. Ему явился Сам Господь и сказал:

— Подвизайся, чтобы получить совершенную награду в Царстве Небесном. С того времени отрок усилил свои подвиги: заперся в тесном чулане и, молясь и держа строгий пост, пробыл в нем от Крещения до Вербного воскресенья.

Сатана очень разозлился на юного подвижника и задумал коварный план. Он принял образ мальчика по имени Геронтий, который учился в деревенской школе, и пришел к Феодору звать его на прогулку. Поднявшись на вершину холма, мнимый Геронтий встал на самый высокий камень над обрывом и начал, как когда-то искушал Самого Господа в пустыне, уговаривать Феодора спрыгнуть вниз.

— Боюсь,— отвечал тот,— очень уж высоко.

— Боишься? А в школе тебя считают самым смелым! Зато я не боюсь — смотри, сейчас прыгну!

— Не надо, разобьешься!

Но Геронтий утверждал, что с ним ничего не случится. Тогда Феодор согласился:

— Если ты останешься цел, я тоже прыгну. Мнимый Геронтий полетел с обрыва — и вот он уже стоит внизу, в пропасти, и зовет Феодора. Мальчик в ужасе подумал: “Как это он решился прыгнуть с такой высоты — ведь и храбрым никогда не был!” И тут перед ним предстал святой великомученик Георгий.

— Не слушай его, это не Геронтий, а сам сатана! Пойдем со мной! — сказал он и повел Феодора в свою церковь.

Однажды мальчик пошел к прозорливому старцу по имени Гликерий. Тот приветливо встретил его и спросил:

— Чадо, любишь ли монашество?

— Очень люблю, отче, и желаю его сподобиться, — отвечал Феодор.

Тогда была засуха, и старец сказал:

— Чадо, давай, преклонив колени, помолимся, чтобы Бог послал дождь.

Когда они поднялись с колен, начался настоящий ливень.

— С этих пор все, чего ни попросишь у Господа, Он даст тебе и будет с тобой, укрепляя и возводя от силы в силу, — предсказал старец. — А когда придет время, ты станешь монахом.

В четырнадцать лет Феодор ушел из дома, выкопал себе пещеру под алтарем храма Святого Георгия и ночевал там, а все остальное время проводил в церкви. Мать посылала ему еду, но он клал ее на камень при дороге — для птиц и зверей или для прохожих, а сам съедал вечером по одной просфоре и только по субботам и воскресеньям ел овощи и черный хлеб.

Как-то раз один человек подвел к нему своего бесноватого сына и попросил исцелить его. Феодор не знал, как это делается, и отказывался. Тогда отец мальчика дал ему бич и сказал:

— Вот, бей и приговаривай: “Выходи, нечистый дух, во имя моего Господа!”

Феодор так и сделал, и бес вышел.

В деревне заговорили о чуде, и юный подвижник решил поселиться подальше от людей. Он выкопал себе новую пещеру под большим камнем на вершине горы и упросил одного диакона, благочестивого и доброго человека, тайком приносить ему хлеб и воду. Вход в пещеру был засыпан землей, оставалось лишь маленькое отверстие, через которое можно было просунуть еду.

Совет

Все удивлялись: куда пропал мальчик? В то время через деревню проходило войско — и люди подумали, что Феодор ушел с ним. Догнали воинов, искали по всем полкам и не нашли. Тогда решили, что его съели звери. Родные безутешно плакали, и вся деревня жалела о нем. Прошло два года; наконец диакон не выдержал и все рассказал.

Читайте также:  Молитвы супругов о даровании детей

Затворнику не было и восемнадцати лет, когда, услышав о нем, в Сикею пришел епископ той области и рукоположил его сперва в диакона, а потом в священника.

— Господь, сподобивший тебя священства, сподобит и епископства, но сперва ты станешь монахом, — сказал владыка Феодору.

Вскоре юноша был пострижен в монашество; он снова стал жить при церкви Святого Георгия и совершал множество чудес: исцелял болезни, изгонял нечистых духов, своим благословением даровал детей неплодным супругам, провидел будущее.

По его молитвам прекращались наводнения, с полей исчезала саранча, в засуху шли дожди. Люди имели такую веру к преподобному, что брали землю из той пещеры, где он жил, давали больным с едой или питьем, и те получали исцеление.

К нему приходили из пустыни дикие звери, и он кормил их.

Такой дар чудотворений Феодор получил за свое добровольное мученичество — жизнь его была самая жестокая.

Он попросил кузнеца выковать железную клетку без крыши, поставил ее над своей пещерой и подолгу молился в ней на жаре и на морозе, в снег и дождь.

Ходил святой в кольчуге, железных сапогах и рукавицах и подпоясывался веригой как поясом, да еще носил в руках тяжелый железный посох с крестом.

Слыша о подвижнической жизни и чудесах Феодора, многие приходили к нему и оставались жить при церкви Святого Георгия — так образовался Сикеотский монастырь, в котором Феодор стал архимандритом, а затем по просьбе народа его поставили в епископа.

Обратите внимание

Но святой всю жизнь стремился к затворнической жизни. Пробыв на епископской кафедре несколько лет, он отправился в Иерусалим и поселился в монастыре как простой монах.

Тогда ему явился во сне великомученик Георгий, вручил епископский жезл и сказал:

— Тебе не подобает задерживаться здесь, оставив отечество, — скорей возвращайся домой.

— Не могу, — ответил Феодор, — потому что не хочу быть епископом.

— Я скоро освобожу тебя. Вернись — все печалятся и скучают по тебе.

Феодор послушался и вернулся к своей пастве, хотя и не переставал молиться, чтобы Господь отпустил его.

Наконец, получив от Бога извещение, что молитва его услышана, он ушел в Сикеотский монастырь и пребывал там в безмолвии и постнических подвигах.

Перед кончиной он сподобился видения своего покровителя, святого великомученика Георгия, который звал его в путь. И преподобный Феодор с радостью предал душу Господу, дивному во святых Его.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
КНИГА ВТОРАЯ

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИЗАВЕТЫ МОСКВА 1999

Источник: http://osemye.com/prepodobny-j-feodor-sikeot-2/

Преподобный Феодор Сикеот

Энергия духа – Новость дня

05.05.15 06:39

Преподобный Феодор Сикеот родился в середине VI века в селе Сикее, недалеко от города Анастасиополя (Малая Азия), в благочестивой семье.

Преподобный Феодор Сикеот родился в середине VI века в селе Сикее, недалеко от города Анастасиополя (Малая Азия), в благочестивой семье. Когда его мать Мария зачала святого, ей было во сне видение, что светлая звезда сошла к ней в утробу. Прозорливый старец, к которому она обратилась, разъяснил, что это благодать Божия сошла на зачатого ею младенца.

Когда мальчик достиг шестилетнего возраста, мать подарила ему золотой пояс, так как хотела, чтобы сын стал воином. Ночью в сонном видении ей явился великомученик Георгий и приказал не помышлять о военной службе сына, потому что младенец был предназначен служить Богу. Отец святого, Косма, служивший скороходом у императора Юстиниана Великого (527 – 565), скончался рано.

Мальчик остался на попечении матери, вместе с которой жили его бабушка Епидия, тетка Диспения и маленькая сестра Влатта. В школе святой Феодор обнаружил большие способности к учению, а главное – недетский разум и мудрость: он был спокоен, кроток, умел всегда успокоить товарищей, не допускал ссор и злобы среди них. В доме его матери жил благочестивый старец Стефан.

Подражая ему, святой Феодор с 8 лет начал в Великий пост съедать лишь небольшой кусок хлеба по вечерам. Чтобы мать не принуждала его обедать вместе со всеми, мальчик возвращался из школы только к вечеру, после того как он в церкви причащался Святых ТаинПричащение вместе со старцем Стефаном. По просьбе матери учитель стал отпускать его на обед во время перерыва в занятиях.

Но святой Феодор уходил в церковь великомученика Георгия, где покровитель храма являлся ему в виде юноши и вводил в храм. Когда святому Феодору исполнилось 10 лет, он смертельно заболел. Его принесли в церковь святого Иоанна КрестителяЖитие.. Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн.Икона. Иоанн ПредтечаМолитвыХрамы и положили пред алтарем.

Мальчика исцелили две капли росы, упавшие с лика Спасителя, написанного на своде храма. В это время мальчику по ночам стал являться великомученик Георгий, который водил его молиться в свой храм до утра. Мать, боясь опасностей ночной дороги в лесу, уговаривала сына не ходить по ночам.

Однажды, когда мальчик все же ушел, она в гневе пошла за ним в церковь, за волосы вывела оттуда и привязала к постели. Но в ту же ночь ей в сонном видении явился великомученик Георгий и грозно повелел не запрещать отроку ходить в храм. Такое же видение было Елпидии и Диспении.

Важно

Женщины убедились в особом призвании святого Феодора и больше не препятствовали ему совершать свой подвиг, а маленькая сестра Влатта стала подражать ему.В двенадцать лет святой удостоился в тонком сне увидеть на Престоле Царя Славы Христа, Который сказал: “Подвизайся, Феодор, чтобы принять в Царствии Небесном совершенную награду”. С того времени святой Феодор начал трудиться еще усерднее.

Первую и Крестопоклонную седмицы Великого постаСведения.. Великий пост он проводил в совершенном молчании. Диавол задумал погубить его. Он явился святому мальчику в образе одноклассника Геронтия, стал уговаривать спрыгнуть в пропасть и даже сам показал в этом пример. Но мальчика спас его покровитель, великомученик Георгий.

Однажды мальчик отправился за благословением к пустыннику старцу Гликерию. В это время в стране была страшная засуха, и старец сказал: “Чадо, преклоним колена и помолимся Господу, чтобы Он послал дождь. Таким образом мы узнаем, угодны ли Господу наши молитвы”. Старец и отрок, преклонив колена, стали молиться – и тотчас пошел дождь.

Тогда старец сказал святому Феодору, что на нем покоится благодать Божия, и благословил его стать иноком, когда придет время. В четырнадцать лет святой Феодор ушел из дома и жил при церкви великомученика Георгия. Мать приносила ему еду, но святой Феодор все оставлял на камнях при церкви, а сам съедал в день лишь одну просфору.

В таком юном возрасте преподобный Феодор был удостоен дара исцеления: по его молитве выздоровел бесноватый юноша. Преподобный Феодор избегал людской славы и удалился в полное уединение. Под большим камнем недалеко от церкви великомученика Георгия он выкопал пещеру и уговорил одного диакона засыпать вход землей, оставив лишь небольшое отверстие для воздуха.

Диакон приносил ему хлеб с водой и никому не говорил, где скрылся преподобный. Два года провел преподобный Феодор в затворе и полном молчании. Родные оплакивали святого и думали, что его съели звери. Но диакон открыл тайну, так как боялся, что преподобный Феодор умрет в тесной пещере, и жалел рыдавшую мать. Преподобного Феодора извлекли из пещеры полуживым.

Мать хотела взять сына домой, чтобы восстановить его здоровье, но святой остался при церкви великомученика Георгия и через несколько дней совершенно исцелел. Весть о подвигах юноши дошла до местного епископа Феодосия. В церкви великомученика Георгия он посвятил его в сан диакона, а затем – во священника, хотя преподобному было всего 17 лет.

Через некоторое время преподобный Феодор отправился на поклонение святым местам в Иерусалим и там, в Хозевитской Лавре близ Иордана, принял монашество. Когда он вернулся на родину, то продолжал жить при церкви великомученика Георгия. Его бабка Елпидия, сестра Влатта и мать по советам преподобного удалились в монастырь, а тетка скончалась в добром исповедании.

Совет

Подвижническая жизнь молодого иеромонаха привлекала к нему людей, ищущих спасения. Преподобный постриг в иночество юношу Епифания, затем благочестивая женщина, исцеленная святым от болезни, привела к нему своего сына Филумена. Пришел и добродетельный юноша Иоанн. Так постепенно около преподобного собралась братия. Преподобный Феодор продолжал нести тяжелые подвиги.

По его просьбе кузнец сделал для него железную клетку без крыши, такую узкую, что в ней можно было только стоять. В этой клетке в тяжелых веригах преподобный стоял от Святой Пасхи до Рождества Христова. От Крещения Господня до Святой Пасхи он затворялся в пещере, откуда выходил только для совершения Богослужения в субботу и воскресенье. Во всю святую ЧетыредесятницуСведения..

Святая Четыредесятница святой вкушал лишь овощи и яровой хлеб по субботам и воскресеньям. Подвизаясь таким образом, он получил от Господа власть над дикими зверями. Медведи и волки приходили к нему и брали пищу из рук. По молитве преподобного исцелялись прокаженные, из целых областей изгонялись бесы.

Когда в соседнем селении Магатии появилась саранча, уничтожавшая посевы, жители обратились с просьбой о помощи к преподобному Феодору. Он отправил их в церковь. После Божественной литургии, которую совершал преподобный Феодор, жители возвратились к себе и узнали, что за это время вся саранча вымерла.

Когда воевода Маврикий возвращался в Константинополь после персидской войны через Галатию, преподобный предсказал ему, что он станет императором. Предсказание исполнилось, и император Маврикий (582 – 602) исполнил просьбу святого – присылал каждый год в монастырь хлеб для множества людей, кормившихся там. Маленький храм великомученика Георгия не вмещал всех, кто хотел молиться в нем.

Тогда стараниями святого был построен новый прекрасный храм. В то время скончался Анастасиопольский епископ. Жители города упросили Анкирского митрополита Павла поставить им епископом преподобного Феодора Как ни противился святой, посланцы митрополита и жители Анастасиополя силой вывели его из кельи и увезли в город Став епископом, святитель Феодор много трудился на благо Церкви.

Душа же его искала уединенного общения с Богом. Через несколько лет он отправился на поклонение святым местам в Иерусалим. Там, не открывая своего сана, он поселился в Лавре преподобного Саввы, где жил в безмолвии от Рождества Христова до Пасхи. Затем великомученик Георгий велел ему вернуться в Анастасиополь. Тайные враги пытались отравить святителя, но Божия Матерь дала ему три зернышка.

Святитель съел их и остался невредим. Святой Феодор тяготился бременем епископства и испросил у Константинопольского Патриарха Кириака (595 – 606) разрешения уйти обратно в свой монастырь и совершать там Богослужение. Святость преподобного была столь явна, что во время совершения им ЕвхаристииЕвхаристия благодать Святого Духа в виде светлой порфиры покрывала Святые Дары.

Обратите внимание

Однажды,когда преподобный приподнял дискос с Божественным Агнцеми провозгласил “Святая святым”, – Божественный Агнец поднялся на воздух, а затем снова опустился на дискос. Вся Православная Церковь почитала преподобного Феодора святым еще при его жизни. Когда в одном из городов Галатии случилось страшное происшествие – во время крестного хода деревянные кресты стали сами собой колебаться и разбиваться, то Константинопольский патриарх святой ФомаЖитие.. Святитель Фома, Патриарх Константинопольский (607 – 610; память 21 марта) призвал к себе преподобного Феодора, чтобы от него узнать тайну этого страшного чуда. Наделенный даром прозрения, преподобный Феодор объяснил, что это является предвестием грядущих бед для Церкви Божией (так он пророчески указал на будущую ересь иконоборчества). Опечаленный святой Патриарх Фома просил преподобного молиться о своей скорейшей кончине, чтобы не видеть ему бедствия.В 610 году святой Патриарх Фома преставился, испросив благословения у преподобного Феодора. В 613 году отошел ко Господу и преподобный Феодор Сикеот.

Тропарь преподобного Феодора

Познан быв от пелен освящен/ и явлься благодатей исполнен,/ чудесы мир озарил еси/ и демонов множество отгнал еси,/ священнодетелю Феодоре,// темже о нас молися Господеви.

    
Кондак преподобного Феодора

Яко на огненную колесницу добродетельми, богоносе, возшед,/ востекл еси на Небесная жилища,/ яко Ангел, с человеки пожил еси/ и, яко человек, со Ангелы окрест ликовствуеши./ Сего ради показался еси чудес Божественное приятелище,// Феодоре преподобне.

Читать все статьи раздела Аналитика

Источник: http://www.EnergyLand.info/analitic-show-70801

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector