Преподобный стефан триглийский

Канон святому преподобному Стефану, игумену Триглийскому

Пѣ́снь а҃.

І҆рмо́съ: Пѣ́снь побѣ́днꙋю пои́мъ всѝ бг҃ꙋ, сотво́ршемꙋ ди̑внаѧ чꙋдеса̀ мы́шцею высо́кою, и҆ спа́сшемꙋ і҆и҃лѧ, ꙗ҆́кѡ просла́висѧ.

Бж҃е́ственнꙋю па́мѧть твою̀, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е, вѣ́рнѡ пра́зднꙋюще, всѣ́хъ гдⷭ҇а при́снѡ сла́вимъ, тѧ̀ просла́вльшаго мно́гими, стефа́не, чꙋдесы̀.

Оу҆́мъ тво́й мановє́нїи бж҃е́ственными, всемꙋ́дре, ѡ҆божа́емь, всеконе́чнѡ ѿврати́сѧ ѿ страсте́й пло́ти, и҆ а҆́гг҃ла тѧ̀ на землѝ показа̀, стефа́не.

Под̾ѧ́лъ є҆сѝ по́стничества болѣ̑зни, ѻ҆́ч҃е, и҆ стра̑сти ᲂу҆мертви́лъ є҆сѝ пло́ти неꙋдобоꙋдержа́нныѧ, и҆ въ безстра́стїе ꙗ҆́кѡ во ѻ҆де́ждꙋ свѣ́тлꙋ ꙗ҆́вѣ ѡ҆дѣ́ѧлсѧ є҆сѝ.

Обратите внимание

Распе́нъ ᲂу҆́ды твоѧ̑ воздержа́нїемъ, хрⷭ҇тꙋ̀, ѻ҆́ч҃е, пожи́лъ є҆сѝ, крⷭ҇то́мъ сме́рть погꙋ́бльшемꙋ, и҆ и҆сцѣле́нїй ѻ҆би́льною благода́тїю ѡ҆богати́вшемꙋ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Зачала̀ є҆сѝ, пречⷭ҇таѧ, неизрече́ннымъ сло́вомъ всѧ̑ содержа́щаго земны̑ѧ концы̀, и҆ сего̀ родила̀ є҆сѝ. Є҆го́же молѝ прилѣ́жнѡ поми́ловати ны̀.

Пѣ́снь г҃.

І҆рмо́съ: Да ᲂу҆тверди́тсѧ се́рдце моѐ въ во́ли твое́й, хрⷭ҇тѐ бж҃е, и҆́же надъ вода́ми нб҃о ᲂу҆твержде́й второ́е, и҆ ѡ҆снова́вый на вода́хъ зе́млю, всеси́льне.

Дѣ́лы честны́ми, и҆ и҆справлє́нїи добродѣ́тельными, ѻ҆́ч҃е, просїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже ѕвѣзда̀ всесвѣ́тлаѧ мона́шествꙋющихъ собо́рꙋ: и҆ просвѣти́лъ є҆сѝ чꙋде́сными сїѧ̑нїи подсо́лнечнꙋю.

Си́лою благода́ти дх҃а врагѝ безплѡ́тныѧ низложи́лъ є҆сѝ, и҆ возне́слсѧ є҆сѝ благосла́внѡ смире́нною мꙋ́дростїю: и҆ чꙋде́съ самодѣ́латель, ѻ҆́ч҃е мꙋ́дре, бы́лъ є҆сѝ.

Є҆реті́чествꙋющихъ, ѻ҆́ч҃е, ᲂу҆ста̀ и҆́стины сло́вомъ загради́лъ є҆сѝ: и҆ гонє́нїѧ претерпѣ́въ, вѣне́цъ бж҃е́ственный воспрїѧ́лъ є҆сѝ, кромѣ̀ ꙗ҆́звы бы́въ, мꙋ́дре, мꙋ́ченикъ и҆зрѧ́днѣйшъ.

Бг҃оро́диченъ: Да бг҃ъ человѣ́къ бꙋ́детъ, бг҃ъ бы́сть чл҃вѣ́къ, и҆зъ тебє̀ є҆ди́ныѧ чⷭ҇тыѧ нача́ло прїе́мъ безнача́льный: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀, дв҃о, вѣ́рнїи ᲂу҆блажа́емъ.

Сѣда́ленъ:

Ꙗ҆́кѡ со́лнце свѣ́тло возсїѧ́вши, ѻ҆́ч҃е, па́мѧть твоѧ̀, вѣ́рныхъ сердца̀ просвѣща́етъ, стра̑сти ѿгонѧ́ющи, и҆ тмы̀ и҆з̾е́млющи. Ю҆́же вѣ́рою чи́стою соверша́ющыѧ покры́й, сохранѝ ѿ и҆скꙋше́нїй жите́йскихъ на́съ, ѻ҆́ч҃е стефа́не.

Бг҃оро́диченъ: Безневѣ́стнаѧ чⷭ҇таѧ бцⷣе дв҃о, є҆ди́на вѣ́рныхъ предста́тельнице и҆ покро́ве, бѣ́дъ и҆ скорбе́й, и҆ лю́тыхъ ѡ҆бстоѧ́нїй всѧ̑ и҆зба́ви, на тѧ̀ ᲂу҆пова́нїе, ѻ҆трокови́це, и҆мꙋ́щыѧ, и҆ дꙋ́шы на́шѧ спасѝ бж҃е́ственными моли́твами твои́ми.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ: Зрѧ́щи тѧ̀, хрⷭ҇тѐ, всенепоро́чнаѧ мт҃и, ме́ртва на крⷭ҇тѣ̀ просте́рта, вопїѧ́ше, сн҃е мо́й, собезнача́льне ѻ҆ц҃ꙋ̀ и҆ дх҃ꙋ, что̀ неизрече́нное твоѐ сїѐ строе́нїе; и҆́мже спа́слъ є҆сѝ, пречⷭ҇тыхъ рꙋ́къ твои́хъ, ще́дре, созда́нїе.

Пѣ́снь д҃.

І҆рмо́съ: Дх҃омъ прови́дѧ, проро́че а҆ввакꙋ́ме, словесѐ воплоще́нїе, проповѣ́далъ є҆сѝ, вопїѧ̀: внегда̀ прибли́житисѧ лѣ́тѡмъ, позна́ешисѧ, внегда̀ прїитѝ вре́мени, пока́жешисѧ. Сла́ва си́лѣ твое́й, гдⷭ҇и.

Ка́плѧми свѧще́нныхъ твои́хъ сле́зъ напои́всѧ, дре́во ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, стефа́не, плодови́то, мꙋ́дре, плоды̀ приносѧ̀ добродѣ́телей благовѡ́нныѧ, и҆ чꙋдеса̀ безчи́слєнна и҆сточа́еши. Тѣ́мже благоче́стнѡ тѧ̀ почита́емъ.

Ꙗ҆́кѡ бж҃е́ственный зри́тсѧ ра́й, мꙋ́дре, хра́мъ и҆мѣ́ѧ твои́хъ моще́й ра́кꙋ, цвѣ́ты разли̑чныѧ приносѧ̀ чꙋде́съ: и҆́миже сердца̀ наслажда́ютсѧ, вѣ́рою, стефа́не, при́снѡ хва́лѧщихъ тѧ̀.

Слѣпы̑ѧ разрѣша́еши, и҆ ᲂу҆ставлѧ́еши лю̑тыѧ человѣ́кѡвъ недꙋ́ги въ сла́вꙋ хрⷭ҇то́вꙋ: ѿ негѡ́же благода́тїю трꙋдѡ́въ ѡ҆богати́всѧ, возвели́чилсѧ є҆сѝ, просвѣти́лсѧ є҆сѝ, и҆ просла́вилсѧ є҆сѝ, сла́во мона́шествꙋющихъ, ѻ҆́ч҃е на́шъ.

Бг҃оро́диченъ: Ст҃а́ѧ бцⷣе, ѡ҆свѧти́ ны, ꙗ҆́же прест҃а́го ро́ждши пло́тїю, ᲂу҆подо́битисѧ восхотѣ́вша человѣ́кѡмъ: и҆ нбⷭ҇нагѡ жи́тельства всѧ̑ покажѝ, пречⷭ҇таѧ, прича́стники моли́твами твои́ми.

Пѣ́снь є҃.

І҆рмо́съ: Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, сн҃е бж҃їй, и҆но́гѡ бо ра́звѣ тебє̀ бо́га не зна́емъ, и҆́мѧ твоѐ и҆менꙋ́емъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ живы́хъ и҆ ме́ртвыхъ є҆сѝ.

Важно

Мѷродохнове́ненъ бы́въ бж҃е́ственными добродѣ́тельми, и҆сточи́лъ є҆сѝ, мꙋ́дре, по ᲂу҆спе́нїи мѵ́ро благово́нное, ᲂу҆дивлѧ́емь вѣ́рными человѣ́ки, любо́вїю чествꙋ́ющими тѧ̀.

Велича́йшими показа̑нїи чꙋде́съ стра́шныхъ, стефа́не всемꙋ́дре, просїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ пре́жде сме́рти, досточꙋ́дне, и҆ по и҆зше́ствїи, и҆ свѧще́нномъ твое́мъ погребе́нїи.

Свѧ́то соверши́въ твоѐ житїѐ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, стефа́не, бг҃омꙋ́дре ѻ҆́ч҃е на́шъ, со ст҃ы́ми всели́лсѧ є҆сѝ: и҆ ны́нѣ ѡ҆свѧща́еши вѣ́рою чествꙋ́ющыѧ тѧ̀.

Бг҃оро́диченъ: Ро́ждши пренепоро́чнаѧ бг҃а є҆мманꙋ́ила, чл҃вѣ́ка ꙗ҆́вѣ за милосе́рдїе бы́вша, сего̀ молѝ ꙗ҆́кѡ чл҃вѣколю́бца, чⷭ҇таѧ, ᲂу҆ще́дрити лю́ди согрѣ́шшыѧ.

Пѣ́снь ѕ҃.

І҆рмо́съ: Прⷪ҇ро́ка і҆ѡ́нꙋ подража́ѧ, вопїю̀: живо́тъ мо́й, бл҃же, свободѝ и҆зъ тлѝ, и҆ спаси́ мѧ, сп҃се мі́ра, зовꙋ́ща: сла́ва тебѣ̀.

И҆справлѧ́еши, ѻ҆́ч҃е, хромы̑ѧ, воѻча́еши слѣпы̑ѧ, ходи́ти же твори́ши разсла́блєнныѧ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀, и҆ ѿгонѧ́еши лꙋка̑выѧ дꙋ́хи, стефа́не преподо́бне.

Стрꙋѧ̀ и҆стека́етъ при́снѡ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆сто́чника чи́ста, ѿ честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки, и҆сцѣле́нїй бога́тнѡ, блаже́нне, страсте́й и҆зсꙋша́ющи всѧ́къ пото́къ.

Чꙋ́денъ чꙋдодѣ́латель и҆ па́стырь и҆́стиненъ, ѻ҆́ч҃е стефа́не, ꙗ҆́вльсѧ, сохранѧ́й при́снѡ ста́до твоѐ, є҆́же совокꙋпи́лъ є҆сѝ мно́гими по́ты твои́ми.

Бг҃оро́диченъ: На тѧ̀, ꙗ҆́кѡ до́ждь на рꙋно̀, соше́дъ, бцⷣе, сп҃съ, и҆зсꙋшѝ ꙗ҆́вѣ то́ки безбо́жїѧ, дꙋ́шы же напои́въ при́снѡ чтꙋ́щихъ тѧ̀.

Пѣ́снь з҃.

І҆рмо́съ: Сꙋ́щымъ въ пещѝ ѻ҆трокѡ́мъ твои̑мъ, сп҃се, не прикоснꙋ́сѧ, нижѐ стꙋжѝ ѻ҆́гнь. Тогда̀ трїѐ, ꙗ҆́кѡ є҆ди́нѣми ᲂу҆сты̀, поѧ́хꙋ и҆ бл҃гословлѧ́хꙋ, глаго́люще: благослове́нъ бг҃ъ ѻ҆тє́цъ на́шихъ.

Свѧщеннодѣ́йствовалъ є҆сѝ, ꙗ҆́коже тебѐ сама́го ᲂу҆́глїемъ по́стническагѡ пребыва́нїѧ, ве́сь хрⷭ҇то́во показа́лсѧ є҆сѝ, ѻ҆́ч҃е, благово́нїе: и҆ вѣ́рныхъ ли́ца бл҃гово́нствꙋеши при́снѡ, чꙋдодѣ́йствꙋѧ па́че ᲂу҆ма̀.

Правосла́вїѧ сїѧ́ѧ блиста̑нїи, ѿгна́лъ є҆сѝ тмꙋ̀ є҆ресе́й, мꙋ́дре: и҆ гонє́нїѧ на лѣ̑та мнѡ́жайшаѧ претерпѣ́въ, мꙋ́ченикъ безъ кро́ве бы́лъ є҆сѝ: тѣ́мже вѣ́рнѡ тѧ̀ восхвалѧ́емъ.

Совет

Терпѣ́нїе стѧжа́въ мно́гое, воздержа́нїе, вѣ́рꙋ и҆ любо́вь и҆́стиннꙋ, ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ ѻ҆те́цъ сирѡ́тъ, вдови́цъ предста́тель сострада́теленъ и҆ смире́нъ, стефа́не, мона́хѡвъ сла́во и҆ похвало̀.

Твоемꙋ̀ ᲂу҆диви́сѧ по́лкъ ѕлоꙋ́мныхъ всено́щномꙋ стоѧ́нїю, и҆ моли́твенномꙋ пожда́нїю, слеза́мъ и҆ воздыха́нїю, къ зижди́телю и҆́стиннѣй любвѝ, и҆́миже низложи́лъ є҆сѝ тѣ́хъ, стефа́не, кова̑рствїѧ.

Бг҃оро́диченъ: Ка́кѡ пита́еши млеко́мъ сн҃а без̾ѻ́ч҃а, пита́ющаго всѧ́ко дыха́нїе, мт҃и чⷭ҇таѧ; ка́кѡ на рꙋка́хъ но́сиши содержа́щаго всѧ̑; па́че ᲂу҆ма̀ чꙋ́до твоѐ. Тѣ́мъ пое́мъ при́снѡ вели̑чїѧ твоѧ̑.

Пѣ́снь и҃.

І҆рмо́съ: Є҆гѡ́же ᲂу҆жаса́ютсѧ а҆́гг҃ли и҆ всѧ̑ вѡ́инства, ꙗ҆́кѡ творца̀ и҆ гдⷭ҇а, по́йте, сщ҃е́нницы, просла́вите, ѻ҆́троцы, благослови́те, лю́дїе и҆ превозноси́те во всѧ̑ вѣ́ки.

Преподо́бнѡ преподѡ́бнаѧ, всебл҃же́нне, соверша́ѧ, преподѡ́бнымъ сочта́лсѧ є҆сѝ, и҆ всѣ̑мъ и҆збра̑ннымъ, съ ни́миже тѧ̀ почита́емъ, и҆ ра́цѣ моще́й твои́хъ покланѧ́ющесѧ, стефа́не ѻ҆́ч҃е бг҃оно́се.

Оу҆ма̀ чистотꙋ̀ стѧжа́въ, мꙋ́дре, дх҃а зерца́ло бы́лъ є҆сѝ красно̀, сегѡ̀ ꙗ҆влє́нїѧ прїе́млѧ, и҆ лю́ди просвѣща́ѧ твои́ми ᲂу҆чє́нїи.

Ви́дитсѧ пресла́вное, всебл҃же́нне, тобо́ю, всемꙋ́дре, соверша́емое: ѿ є҆ди́нагѡ бо твоегѡ̀ жена̀ видѣ́нїѧ, присꙋ́щагѡ є҆́й недꙋ́га ѿрѣ́шшисѧ, пра́вѡ ше́ствоваше.

Трⷪ҇ченъ: Воспои́мъ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а, и҆ дх҃а ст҃а́гѡ нераздѣ́льное нача́ло, присносꙋ́щнꙋю держа́вꙋ, трїѷпоста́сное є҆стество̀, є҆ди́нꙋ сла́вꙋ и҆ є҆ди́но црⷭ҇тво.

Читайте также:  Молитвы во время голода и стихийных бедствий

Бг҃оро́диченъ: Вопло́щсѧ безпло́тный и҆з̾ тебє̀ бг҃олѣ́пнѣ, є҆го́же молѝ, пречⷭ҇таѧ, стра̑сти пло́ти моеѧ̀ ᲂу҆мертви́ти, и҆ ѡ҆живи́ти мою̀ ᲂу҆мерщвле́ннꙋю дꙋ́шꙋ грѣхмѝ.

Пѣ́снь ѳ҃.

І҆рмо́съ: Свѣтоно́сный ѻ҆́блакъ, въ ѻ҆́ньже всѣ́хъ влⷣка, ꙗ҆́кѡ до́ждь съ нб҃сѐ на рꙋно̀ сни́де, и҆ воплоти́сѧ на́съ ра́ди, бы́въ чл҃вѣ́къ, безнача́льный, велича́емъ всѝ ꙗ҆́кѡ мт҃рь бг҃а на́шегѡ чⷭ҇тꙋю.

Стопа́мъ послѣ́дꙋѧ, бг҃оно́се, бл҃гоче́стнѡ и҆ преподо́бнѡ пожи́вшымъ на землѝ, кро́токъ, неѕло́бивъ ꙗ҆ви́лсѧ є҆сѝ, сострада́теленъ и҆ смире́нъ, и҆ ти́хъ, стефа́не, и҆ любвѐ и҆спо́лненъ бжⷭ҇твенныѧ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рнѡ восхвалѧ́емъ.

Ꙗ҆́коже сладково́нное мѵ́ро, ꙗ҆́кѡ пречи́стый крі́нъ, ꙗ҆́кѡ ши́покъ, ѻ҆́ч҃е, благоцвѣтꙋ́щь, благово́нїе и҆спꙋща́еши ѿ честны́ѧ твоеѧ̀ ра́ки, безчи́сленныхъ врачева́нїй, ѕлосмра̑дныѧ недꙋ́ги ѿгонѧ̀, вѣ́рою пристꙋпа́ющихъ тебѣ̀ те́плѣ.

Тѧ̀ па́стырѧ бжⷭ҇твеннаго и҆ подража́телѧ вели́каго началопа́стырѧ хрⷭ҇та̀ мо́лимъ, бг҃омꙋ́дре: сꙋ́щыѧ твоегѡ̀ ста́да ны́нѣ ѻ҆́вцы на́съ спаса́й ѿ лꙋка́выхъ волкѡ́въ, ст҃ы́ми хода́тайствы твои́ми при́снѡ.

Обратите внимание

Всесвѧта́ѧ твоѧ̀ па́мѧть, ꙗ҆́коже сл҃нце ве́лїе возсїѧ́вши, свѣ́тлѡ ѡ҆зарѧ́етъ тва́рь, ю҆́же соверша́юще благоче́стнѡ, вопїе́мъ тѝ, стефа́не: моли́твами твои́ми всѣ́хъ мы̑сли ѡ҆зари́въ, покры́й и҆ сохранѝ ны̀.

Бг҃оро́диченъ: Грѣхолюби́въ сы́й въ нерадѣ́нїи жи́въ, и҆ сꙋди́ща, чⷭ҇таѧ, неꙋмы́тнагѡ трепе́щꙋ: на не́мже мѧ̀ соблюдѝ твои́ми ст҃ы́ми мольба́ми, бг҃оневѣ́сто, неѡсꙋжде́нна, да ꙗ҆́кѡ предста́тельницꙋ при́снѡ ᲂу҆блажа́ю тѧ̀.

Источник: http://akafistnik.ru/kanony-svyatym/kanon-svyatomu-prepodobnomu-stefanu-igumenu-triglijskomu/

28 марта (10 апреля) 2014 года. Святые дня, молите Бога о нас! (ч.1)

?filin_dimitry (filin_dimitry) wrote,
2014-04-10 11:20:00filin_dimitry
filin_dimitry
2014-04-10 11:20:00Сегодня Православная Церковь чтит память:Прп. Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754). Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (IX). Мчч.

Ионы и Варахисия и других с ними (ок. 330). Мч. Бояна, кн. Болгарского (ок. 830). Прмч. Евстратия Печерского (1097). Прп. Илариона Псковоезерского, Гдовского (1476). Св. Николая, исп., пресвитера (1931). Сщмч. Василия пресвитера (1938). Мч. Иоанна (1939).

Святые дня, молите Бога о нас!

Преподобномученик Евстратий Печерский

Святой Евстратий показал себя мужественным воином Христовым, ратовавшим под знамением креста как именем своим, так и жизнью своею. Он явился подражателем Самого избранного Воеводы своего – Иисуса Христа и, приняв то же страдание от тех же людей и в то же время, мог бы воистину похвалиться, сказав: Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем (Гал. 6, 17).

Сей доблестный воин Христов, Евстратий, был родом из Киева. Он пожелал облечься во все оружие Божие (Еф. 6, 11), что принадлежит иноческому образу. Зная, что никакой воин не связывает себя делами житейскими, чтоб угодить военачальннку (2 Тим.

2, 4), он роздал имение свое нищим, причем часть оставил родным, чтобы они раздали после него. Итак, обнищав после богатства, он стал иноком Печерского монастыря. И начал он богоугодно подвизаться под знамением Принявшего ради нас уничижение Воеводы – Христа, побеждая мечом духовным, т.е.

силою молитвы и гладом великого воздержания не только плоть свою, но и врагов невидимых, смиряя их и порабощая своею кротостью и послушанием. Святой Евстратий помышлял о том, как Подвигоположник его, Сам Иисус Христос, усердно молился, постился сорок дней, смирил Себя послушанием; потому и он вооружил себя теми же добродетелями.

Но зная прежде всего, что человек был побежден первым грехом чрез невоздержание, святой преуспевал в воздержании и великом пощении, и потому назван был постником.

Когда же попущением Божиим, напал на русскую землю со множеством половцев злочестивый Боняк и пленил ее, тогда и блаженный Евстратий при вторжении поганых в Печерский монастырь, где многие были посечены их мечами, был захвачен вместе с другими в плен и продан в греческую землю, в город Корсун одному еврею, вместе с другими христианами – тридцатью монастырскими рабочими и двадцатью киевлянами.

Богопротивный еврей начал принуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противящимся уморить их голодом в оковах. Но мужественный инок Евстратий, молясь, укреплял и поучал всех и наставлял такими словами: «Брате! Кто из вас крестился и уверовал во Христа, пусть тот не изменяет обету, данному при крещении. Христос возродил нас водою и духом, искупил нас от клятвы закона Своею кровью и сделал нас наследниками Своего Царствия. Если живем – будем жить для Господа; если умрем – умрем в Господе и временною смертью обрящем вечную жизнь. Будем подражать тому, кто сказал: Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1, 21).

Укрепляемые словами преподобного пленники предпочли лучше умереть от недостатка временной пищи и питья, нежели отречься Христа, Который есть пища и питие вечной жизни.

Итак, через некоторое время, истощившись от голода и жажды, все пятьдесят человек умерли: одни чрез три дня, другие чрез четыре, некоторые – чрез семь, более же крепкие – чрез десять. Только один Евстратий, уже четырнадцать дней томимый голодом, все-таки оставался жив и невредим, ибо от юности привык к посту.

Важно

Нечестивый еврей, видя, что черноризец был причиною пропажи его денег, заплаченных за пленных, которых он надеялся перевести в свое зловерие, задумал отомстить ему.Приближался тогда день Воскресения Христова.

Жидовин начал праздновать свою пасху и ругался над святым Евстратием так же, как отцы его над самим Господом нашим Иисусом Христом. И, как в древности евреи распяли Христа, так и сей праведник был пригвожден ко кресту окаянным жидовином и друзьями его.

Евстратий, будучи распят, благодарил Бога за то, что Он сподобил его жить без пищи и пития уже пятнадцатый день.

Жидовин и прочие его друзья поносили распятого и говорили ему: «Безумный! Вкуси ныне законной пасхи, чтобы остаться тебе живым и избегнуть проклятия. Ибо Моисей передал нам закон, который принял от Бога и сказал в книгах своих: проклят всякий, повешенный на дереве» (Втор. 21, 23).

Читайте также:  Церковь петра и павла при мариинской больнице, россия, город москва

Преподобный отвечал на это: «Великой благодати сподобил меня ныне Господь. Он даровал мне милость пострадать за имя Его на кресте по образу Его страданий. Надеюсь, что и мне скажет Он, как некогда разбойнику: Ныне же будешь со Мною в раю (Лк. 23, 43).

Не нужна мне пасха ваша, не боюсь я клятвы, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7), Который уничтожил положенное на нас за преступление закона проклятие и даровал нам жизнь вечную древом крестным, на котором был пригвожден, будучи жизнью всех, как пророчествовал о том и Моисей: и будет жизнь твоя висеть пред тобою (Втор.

28, 66). О празднике же пасхи Давид говорит: Сей день, егоже сотворил Господь, возрадуемся и возвесилимся вонь! (Пс. 117, 24). Но ты, распявши меня, и все прочие твои единомышленники восплачете и возрыдаете, ибо постигнет вас отомщение за кровь мою и кровь других, купленных вами христиан.

Ненавидит Господь субботы ваши и преложит праздники ваши в сетование, и уже приблизилось время убиения начальника вашего беззакония».

Услышав это, жидовин распалился гневом, схватил копье и пронзил пригвожденного. И видна была тогда огненная колесница и огненные кони, которые понесли на небо душу ликующего мученика, и был слышен голос, говоривший: «Вот доблестный гражданин небесного града!»Тело святого мученика жидовин, сняв со креста, ввергнул в море, где совершилось после этого много чудес. Верные прилежно искали там святых мощей, но не нашли их. По промышлению Божию, они были обретены в пещере, где и доныне почивают нетленно.

Предсказание же святого страдальца о том, что кровь его будет отомщена, исполнилось немедленно после его страдания. Ибо в тот день пришло повеление от царя греческого изгнать из области его всех евреев, отняв у них имущество, а старейшин их избить за мучение христиан.

Совет

Одним из первых был убит, по пророчеству блаженного Евстратия, епарх, возбудивший евреев против христиан. А произошло это таким образом.

Крестился один богатый и славный еврей, и потому царь, желая отличить его, чрез несколько дней сделал его епархом; он же, получив этот сан, втайне сделался отступником от Христа и Его веры и дал разрешение евреям по всему пространству греческого царства покупать христиан и обращать их в рабов.

Когда этот нечестивый епарх был обличен в злой своей хитрости, царь повелел умертвить его, а также и всех евреев, живших в земле греческой. И в то время, когда избивали евреев, живущих в греческом городе Корсуни, того нечестивого еврея, которым был убит преподобный Евстратий, повесили на дереве, и так обратилась болезнь его на главу его (Пс. 7, 17), и он разделил участь Иуды.

Прочие же евреи, видя страшные чудеса по кончине преподобного, уверовали во Христа и приняли крещение.

А поработивший их Христу и по смерти своей добрый воин Его и победоносец, святой Евстратий, сподобился с безсмертным воинством небесным воспевать победную песнь и царствовать с Самим победителем смерти Христом, с Которым он воинствовал, прославляя Его и благодаря со Безначальным Его Отцем и Животворящим Духом в безконечные веки. Аминь.

Тропарь преподобномученика Евстратия Печерского

глас 7Постником и мучеником явился еси похвала, преподобне Евстратие,/ прежде бо воздержанием плоть умертвив,/ последовал еси Христу, нося крест свой./ Последи же и сам на крест вознесен быв/ и копнем в ребра прободен,/ в руце Божий душу предал еси./ Колесницею огненною возносим на Небеса,/ сугубо венчался еси от Христа Бога/ и Спаса душ наших.

Кондак преподобномученика Евстратия Печерского

глас 8Яко ревнитель страсти Владычней/ и постников усердный последователь сый,/ пленники учением твоим наставль, Христови привел еси, Евстратие,/ и нас, плененных страстьми, мольбами своими свободи/ и подражатели честному твоему житию покажи, зовущих:/ радуйся, испивый сладостне чашу Христовых страданий.

Преподобный Иларион Новый, Пеликитский, игумен

Преподобный Иларион Новый, игумен Пеликитский, с юности посвятил себя служению Богу и много лет провел в затворе. За непорочность и святость жизни он сначала удостоился сана пресвитера, а затем был поставлен игуменом Пеликитского монастыря (близ пролива Дарданеллы). Преподобный Иларион сподобился от Господа дара прозорливости и чудотворений.

Благодатной силой молитвы он низводил дождь во время засухи, подобно пророку Елисею разделял воды реки, отгонял от полей вредных животных, наполнял рыбой сети рыбаков при неудачном лове и совершал много других чудес. Кроме того, он прославился даром исцеления больных и изгнания бесов.

Преподобный пострадал в 754 году, когда в Великий четверг военачальник Лаханодракон, преследуя иконопочитателей, неожиданно напал на Пеликитский монастырь, дерзко ворвался в церковь во время Божественной литургии, прервал службу н поверг на землю Святые Дары. Сорок два инока были схвачены, закованы в цепи, отосланы в Ефесскую область и умерщвлены.

Обратите внимание

Оставшимся инокам были нанесены тяжелые увечья, их били, опаляли бороды огнем, лица мазали смолой, некоторым исповедникам отрезали носы. Во время этого гонения мученически скончался за иконопочитание преподобный Иларион.Преподобный Иларион оставил духовные произведения, в которых содержатся глубоконравственные наставления о духовном подвижничестве.

С трудами преподобного Илариона был хорошо знаком преподобный Иосиф Волоцкий (память 9 сентября и 18 октября), в Богословских произведениях которого также раскрывается значение монашеского подвига.

Преподобный Стефан Триглийский, игумен

Преподобный Стефан Исповедник, игумен Триглийский, пострадал при императоре-иконоборце Льве Армянине (813 – 820). С самой юности святой подвижник посвятил свою жизнь Богу и принял монашеский постриг, а потом стал настоятелем Триглийского монастыря, близ Константинополя.

Когда началось гонение на святые иконы, святой игумен был вызван на допрос, где его принуждали подписать отречение от иконопочитания. Преподобный Стефан решительно отказался изменить Православию и смело обвинил императора в нечестии. Святого подвергли страшным мукам, после которых, в 815 году, сослали в заточение.

Истощенный, больной и исстрадавшийся святой исповедник Стефан вскоре скончался в темнице.

Источник: https://filin-dimitry.livejournal.com/88694.html

Имя Степан в православном календаре (Святцах)

     Имя Стефан (Степан) при Святом Крещении дается тем мальчикам, которых родители нарекли Степанами. С древнегреческого Стефан переводится, как «венок» или «корона».

Читайте также:  Церковь воскресения христова у варшавского вокзала, россия, город санкт-петербург

Небесным покровителем ребенка с именем Стефан может стать святой первомученик Стефан. Он родился за границей Святой Земли, а потому считался эллинистом, т.е. человеком, который подвержен влиянию греческой культуры.

После того, как Дух Святой сошел на апостолов, Церковь стала расширяться, и требовались люди, которые будут заботиться о нуждающихся христианах. Тогда апостолы выступили с предложением выбрать семь благочестивых мужей. Именно они и будут опекать всех, кто в нужде.

Их посвятили в диаконы, среди них особой верой выделялся молодой диакон Стефан. Он проповедовал в Иерусалиме, очень много творил чудес, совершал знамения.
     Фарисеи обозлились на архидиакона Стефана.

Важно

Они схватили его и отправили в судилище всех евреев – синедрион, где представили лжесвидетелей, которые подтвердили, что святой Стефан клеветал на Бога и пророка Моисея. Мученик на это ответил проповедью о противлении еврейского народа Богу, что вызвало дополнительный гнев со стороны фарисеев.

Но в этот момент святой Стефан сподобился увидеть, как над его головой раскрылось Небо. Услышав это, члены синедриона впали в ярость, они схватили мученика и потащили его за пределы города и стали избивать его камнями. Падая под грудой камней, святой Стефан просил Господа не вменить им это злодейство во грех.

Это событие было описано Евангелистом Лукой в Книге Деяний Апостолов. При этом событии находился некий человек, по имени Савл, которому было поручено стеречь одежды избивавших святого Стефана людей. В скором времени после такой мученической смерти архидиакона Стефана, Савл крестился с именем Павел и стал одним из проповедников Евангелия.

Икона Святого первомученика Стефана

Еще один святой, нареченный именем Стефан – это святой Стефан слепой, князь Сербский. Он родился около 1417 года. Вместе с младшим братом Григорием его взяли в заложники к султану Мурамеду Второму. В Пасхальный день 1441 года их ослепили и выслали в Анатолию.

Через несколько лет своих ослепших детей выкупил их отец. Они вместе вернулись в Сербию. После смерти отца и брата, святой Стефан правил страной в течение года. После чего был свергнут из-за заговора против него.

Сосланный в Албанию, святой Стефан встречает там дочь деспота Эльбасана Арианита Комнина, Ангелину. В 1461 году они сыграли свадьбу. Через некоторое время в их семье родилось трое деток. Он мужественно хранил преданность православной вере, несмотря на давление католиков.

В скором времени он отошел ко Господу, над его могилой появилось сияние. Мощи святого Стефана оказались нетленны.

Икона Святого Стефана слепого, князя Сербского

Православные святые с именем Стефан

Даты указаны по новому стилю. Стефан, прп. 25 августа Стефан, прп. 12 марта Стефан (Митюшкин), мч. 8 февраля, 17 сентября Стефан (Наливайко), мч. 8 февраля, 12 февраля Стефан 24 января Стефан 25 ноября Стефан, мч. 21 февраля Стефан, мч. 13 ноября Стефан, прп., древодел 8 апреля Стефан, прп.

, князь 13 августа Стефан, первомученик, архидиакон 17 января, 15 августа, 9 января, 28 сентября Стефан, епископ, Ефесский 23 октября Стефан, сщмч., епископ, Регийский 18 июля Стефан (Семенченко), сщмч., иерей 8 февраля Стефан (Преображенский), сщмч., иерей 8 февраля, 20 июня, 5 апреля Стефан (Немков), сщмч., иерей 8 февраля, 9 сентября Стефан (Ярошевич), сщмч.

, иерей 8 февраля, 15 сентября Стефан (Крейдич), сщмч., иерей 8 февраля, 20 сентября Стефан (Костогрыз), сщмч., иерей 8 февраля, 26 сентября Стефан (Луканин), сщмч., иерей 8 февраля, 23 июля Стефан (Хитров), сщмч., иерей 8 февраля, 29 августа Стефан (Грачев), сщмч., иерей 8 февраля, 7 февраля Стефан (Ермолин), сщмч.

, иерей 8 февраля, 15 сентября Стефан (Кусков), сщмч., иером 8 февраля, 17 сентября Стефан, прмч., инок 8 февраля, 10 сентября Стефан, прп., пресвитер 20 июня Стефан (Пономарев), сщмч., прот. 8 февраля, 17 января Стефан (Франтов), мч., псаломщик 8 февраля, 7 марта Стефан I Венгерский, король 2 сентября Стефан I Римский, сщмч.

, папа 15 августа Стефан Амасийский, патриарх, Константинопольский 31 июля Стефан Византийский, мч. 11 декабря Стефан Вифинский (Халкидонский), прп. 27 января (основатель обители Хинолаккской) Стефан Галатийский, мч. 6 июня Стефан Грузинский 17 ноября Стефан Казанский, мч. 15 октября Стефан Казанский, мч.

6 апреля Стефан Константинопольский, патриарх 30 мая Стефан Лазаревич Новый (Высокий), Сербский, король 1 августа Стефан Махрищский, иеросхимонах 27 июля Стефан Милютин, Сербский, король 12 ноября Стефан Нивертский см.: Даниил (в сxиме Стефан) Нивертский, Египетский, исповедник 30 декабря Стефан Новосиятель, Константинопольский, прп.

22 декабря Стефан Новый, Константинопольский, прмч. 11 декабря Стефан Озерский, Комельский, прп. 25 июня Стефан Пермский (Великопермский), епископ 9 мая Стефан Печерский, Владимиро-Волынский, епископ 10 мая Стефан Савваит, прп. 26 июля (племянник прп. Иоанна Дамаскина) Стефан Савваит, прп. 10 ноября (творец канонов) Стефан Сербский (Неманя) см.

: Симеон (в миру Стефан Неманя, царь Сербский) Мироточивый, Хилендарский, Афонский 12 сентября, 26 февраля Стефан Сербский, король 12 сентября, 7 октября Стефан Сербский (Бранкович), король 12 сентября, 23 декабря Стефан Слепой, Бранкович, Сербский, деспот 22 октября Стефан Сурожский, исповедник, архиепископ 28 декабря Стефан Триглийский, исповедник, игумен 10 апреля Стефан Урош II Милутин, король Сербский 12 сентября Стефан Урош III, Дечанский, Сербский, вмч., король 12 сентября, 13 июля, 24 ноября Стефан Урош V, Сербский, король 15 декабря Стефан Хирский, прп. 20 мая (один из основателей грузинского монашества)

Стефан Щилянович, Сербский, король 12 сентября, 17 октября

Источник: https://www.krestilnoe.ru/imena-muzhskie/stefan/

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector